English version of this page

Søk smart med emneord

Få et bedre søkeresultat ved bruk av emneord. Emneord hjelper deg å finne dokumenter om et bestemt emne i bibliotekkatalogen.

Kontrollerte emneord er ord som brukes for å beskrive innholdet i et dokument. Til forskjell fra ord i tittel og beskrivelse vil emneordene, fordi de er kontrollerte, kunne fange opp mer materiale enn det du finner ved å bruke tilfeldige søkeord. Du vil også kunne finne litteratur på flere språk enn det ordet du søker med.

Emneord innen ditt fag

Emneregister til Dewey-klassifikasjonssystem

Beskrivelser av emneordsøkene

Tips for bruk av emneord i Oria

Når du har utført et søk vil du finne en liste med Emner i kolonnen til venstre. Denne listen inneholder emner fra mange forskjellige emneordssystemer. Klikk på "Vis mer" for å se alle emnene knyttet til de treffene du har fått. Når du klikker på et emne, avgrenser du trefflisten din til bare å omfatte materiale som handler om dette emnet.

I "Avansert søk" kan du velge om du vil søke med emneord fra et bestemt emnesystem: Humord, MeSH, Realfagstermer, Menneskerettighetstermer eller Geografiske emneord.

Husk at søk med emneord kan gi god gjenfinning av materiale som finnes i biblioteket, men du kan gå glipp av mye fulltekstmateriale som ikke er registrert med emneord.

 
Publisert 25. juni 2014 14:03 - Sist endret 18. feb. 2022 17:31