Patrick Geddes’ samling

Patrick Geddes’ samling ble gitt til Realfagsbiblioteket samtidig med opprettelsen av  legatet «Patrick Geddes-samlingen» i 1986. Samlingen og legatet var en  gave fra dr. Philip Boardman.  

Samlingen består av materiale som Philip Boardman samlet i arbeidet med å formidle om  Patrick Geddes' liv og faglige budskap. Dette resulterte blant annet i biografien «The Worlds of Patrick Geddes», utgitt i 1978. Samlingen  har 700 registreringer hvorav 66 bøker og 107 småtrykk. Resten består av korrespondanse i original, blant annet mellom Boardman og den amerikanske kultur- og byhistorikeren Lewis Mumford, utklipp og notater. I tillegg finnes det mye materiale fra utstillinger om Geddes som Boardman arrangerte i inn- og utland. 

Realfagsbiblioteket sørger for permanent og sikker oppbevaring av samlingen, og skal gjøre den tilgjengelig for interesserte. Samlingen kan lånes ut til ansvarlige institusjoner for kortere perioder etter avtale med legatets fagkomité, eller besøkes etter avtale med Realfagsbiblioteket. 

Svein Paulsen gjorde et omfattende arkiveringsarbeid med samlingen i 2017.

Se samlingens innhold - Merk: Ønsker du å åpne vedlegg i samlingen må du bli medlem av gruppebiblioteket og trenger da en Zotero-konto (gratis).

Dr. Philip Boardman

Philip Boardman, ca 1965. Ukjent fotograf/MUV

Philip Boardman var administrerende direktør for Den internasjonale sommerskole ved Universitet i Oslo (ISS). Skolen ble etablert i 1946 og drives for utenlandske studenter den dag i dag.  "Mr. Summerschool"  ledet sommerskolen gjennom flere tiår, fra 1948 til 1977.Det er ingen tvil om at han beundret sin lærer Patrick Geddes og hentet mye inspirasjon fra hans ideer. Boardman arbeidet for å etablere og utvikle sommerskoler i andre deler av verden - blant annet underviste han ved den Internasjonale Sommerskolen i Montpellier, etablert av Patrick Geddes.

Historien om Boardman og Den internasjonale sommerskole ved UiO begynner med "Sommerskolen for Amerikanske studenter" (A. Vaalund, Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO). Skolen ble etablert rett etter krigen. Studentutveksling ble regnet som et viktig tiltak for å bevare fred og øke kulturforståelsen mellom land.

Philip Boardman ga ut biografien «The Worlds of Patrick Geddes» i 1978, og opprettet i 1986 legatet «Patrick Geddes-samlingen». Med dette fulgte en kontant innbetaling på NOK 60 000,- som skulle være legatets grunnkapital, og dr. Boardmans samling av verk og dokumenter om Patrick Geddes' liv og virke. 

Patrick Geddes

Sir Patrick Geddes, by Lafayette (Lafayette Ltd) half-plate nitrate negative, 30 December 1931 Given by Pinewood Studios via Victoria and Albert Museum, 1989 © National Portrait Gallery, London. Offentlig eiendom.

Sir Patrick Geddes (1854-1932) var en skotsk biolog, sosiolog, geograf, filantropist, kjent som en meget innovativ byplanlegger. Hans prinsipper for byplanlegging er fremdeles aktuelle. International network for traditional architecture and urbanism med over 40 medlemsland står for utvikling av bybebyggelse basert på metoder som strekker seg tilbake til Patrick Geddes, som igjen kan trekke trådene tilbake til Alexander Von Humboldt. Humboldt laget det første transekt av natur i et snitt fra hav til land som omfattet geologi, natur og atmosfære 1793. Patrick Geddes utviklet et snitt der han koblet menneskelig aktivitet til naturen. Fra 1990-tallet har New Urbanists-bevegelsen i USA utviklet planleggingsverktøyet «Smart Code for Urban Transects». Det er anslått at 10% av ny byutvikling i USA er basert på disse analysemetodene. New Urbanism, har senere spredt seg til Europa med senter i London.

Geddes bidro som byplanlegger i flere land, blant annet i Israel og India. Han underviste på flere universiteter rundt om i verden, og arbeidet for å etablere internasjonale sommerskoler. Hans arbeid og tanker lever videre blant annet i College Des Ecossais (Scots College) i Montpellier, grunnlagt av Patrick Geddes i 1924, og i Patrick Geddes' senter i Edinburgh

Legatet

Legatet ble opprettet i desember 1986 ved gave fra dr. Philip Boardman. Gaven omfattet en kontant innbetaling på NOK 60 000,- som skulle være legatets grunnkapital, samt dr. Boardmans samling av verk og dokumenter om Patrick Geddes' liv og virke. 

Patrick Geddes var selv økolog, biolog, byplanlegger, sosiolog og pedagog, og stiftelsens midler kan gis til arkitekter, samfunnsplanleggere og forskere som arbeider med prosjekter og forskning som formidler disse verdiene.

Stiftelsen lyser ikke ut midler hvert år, men har ved utlysning søknadsfrist 15. oktober.

Les mer på stiftelsens sider

Forfatter: Kirsten Borse Haraldsen. Sist redigert 29.06.2020 av Solveig Sørbø.