Romanske språk - Fagressurser

Segovia akvedukt (Kastilja og Leon, Spania). Bilde: José María Izquierdo©

I høymiddelalderen henimot det 9. århundre ble de romanske språkene i Europa født i sin skriftlige form. De romanske språkene (eller nylatinske) er en indoeuropeisk gren med stor likhet mellom språkene. De oppstod som en utvikling av vulgærlatin, eller muntlig latin, slik den ble snakket av folket, ulik den klassiske latinen som ble brukt i litteraturen. Vulgærlatinen kan sees på som gatespråket brukt til hverdags blant romerne.

De romanske språkene klassifiseres i ulike grupper som hver igjen kan inneholde flere dialektvarianter. Valget av én av disse dialektene som offisielt språk beror som oftest på politiske årsaker. Uansett, de romanske språkene danner en gruppe av mange språk med til dels små forskjeller dem i mellom. De er stort sett gjensidig forståelige (mer i sin skriftlige form enn i den muntlige).

De viktigste romanske språkene etter antall språkbrukere er: Spansk, Portugisisk, Fransk, Italiensk, Rumensk og Katalansk. Det romanske språket som snakkes av langt flest personer, er spansk, som snakkes av mer enn 400 millioner personer.

Fagsider for romanske språk

 

Fagansvarlig

Kurs

  • Ta kontakt med fagansvarlig

Aktuelt

  • Corpus del Español: Web/Dialects 22. des. 2016

    Este corpus contiene alrededor de dos mil millones de palabras de español, tomadas de unos dos millones de páginas web de 21 países de habla hispana de los últimos tres a cuatro años.

    El corpus ha sido financiado por el US National Endowment for the Humanities y ha permitido actualizar el Corpus del Español (2002), que también fue financiado por la NEH.

    Flere opplysninger - Más información .

 

UBO's ressurssider for studier & forskning