Tone Charlotte Gadmar

Førstebibliotekar - Seksjon for Undervisningsutvikling
Bilde av Tone Charlotte Gadmar
English version of this page
Mobiltelefon +47 45407871
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Fagreferent i kjemi
 • Innkjøp, klassifiserer og indekserer litteratur
 • Faglig veiledning av brukerne
 • Utvikler og holder kurs for studenter og ansatte
 • Opprettholder kontakten mellom fagmiljøet og biblioteket
 • Undervisning i vitenskapelig kommunikasjon innen kjemi/realfag
 • Støtte ved kjemisk informasjonssøk for ansatte og studenter
 • Ansvarlig for fagsider i kjemi

Bakgrunn

2005 Dr. Scient. Kjemi; Miljøkjemi/Analyttisk kjemi

1995 Cand.Scient. Kjemi; Miljøkjemi/Fysikalsk kjemi

Tone Charlotte Gadmar har bakgrunn fra miljøkjemi med Cand.Scient. og Dr.Scient. fra Kjemisk Institutt Universitetet i Oslo. Stipendiat v/ Kjemisk Institutt 1998-2005. Hun har undervist i kjemi i ulike settinger (forelesning, gruppe, laboratoriekurs), og emner fra nivå på grunnkurs og t.o.m. masternivå. Har erfaring fra masterveildening.  1995-1997 Ansatt ved Miljøseksjonen, Statistisk sentralbyrå. Sentrale faglige interesser kjemi/materialvitenskap/livsvitenskap, miljø og vitenskapelig kommunikasjon for realfag. Har et hjerte for bred fagformidling og Science Fiction som formidlingsplatform. Ressursperson tilknyttet Science Fiction samlingen ved Realfagsbiblioteket.

Emneord: Bibliotek, Fagsamling, Kjemi, Materialvitenskap, Livsvitenskap, Undervisning, Forskningsstøtte, Fagsider, SciFinder, Cristin, Søkeveiledning, Kildekritikk, Skolebesøk, Fagformidling, Science Fiction

Publikasjoner

 • Akerholt, Line Nybakk; Gadmar, Tone Charlotte & Låberg, Kyrre Traavik (2017). Science fiction at the Science Library, University of Oslo: how to actively use an SF collection as a sandbox for science. Fafnir. ISSN 2342-2009. 4(2), s. 10–21. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smebye, Andreas; Alling, Vanja Karin Gunilla; Vogt, Rolf David; Gadmar, Tone Charlotte; Mulder, Jan & Cornelissen, Gerard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Biochar amendment to soil changes dissolved organic matter content and composition. Chemosphere. ISSN 0045-6535. 142, s. 100–105. doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.04.087.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David & Evje, Lars (2005). Artefacts in XAD-8 NOM fractionation. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. ISSN 0306-7319. 85(6), s. 365–376.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David & Østerhus, Bjørn (2002). The merits of the High-Temperature Combustion Method for Determining the amount of Natural Organic Carbon in Surface Freshwater samples. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. ISSN 0306-7319. 82(7), s. 451–461.
 • Vogt, Rolf David; Mykkelbost, Tone Charlotte & Seip, Hans Martin (1996). Soil-water dissolved organic carbon characteristics: Natural variation and Acid rain induced changes. Proceedings of the 7'th international conference of the International Humic Substance Society.
 • Mykkelbost, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David; Seip, Hans Martin & Riise, Gunhild (1995). Organic carbon fractionation applied to lake- and soilwater at the HUMEX site. Environment International. ISSN 0160-4120. 21(6), s. 849–859.
 • Riise, Gunhild; Salbu, Brit; Vogt, Rolf David; Ranneklev, Sissel & Mykkelbost, Tone Charlotte (1994). Mobility of Humic Substances, Major and Minor Elements in Lake Skjervatjern and its Catchment-area. Environment International. ISSN 0160-4120. 20(3), s. 287–298.
 • Vogt, Rolf David; Ranneklev, Sissel & Mykkelbost, Tone Charlotte (1994). The Impact of Acid Treatment on Soilwater Chemistry at the HUMEX Site. Environment International. ISSN 0160-4120. 20(3), s. 277–286.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gadmar, Tone Charlotte (2022). YSF – UNITED NORTH PRESENTS a webinar series for young scientists : Episode 8 : The ten mortal sins of science.
 • Platou, Jeannette; Isene, Geir; Tangvald, Jon; Hedenstad, Marte; Olsen, Rune Fjeld & Almhjell, Tone [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Arena: Hvordan ble fantasy mainstream? [Radio]. NRK - P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte & Konestabo, Heidi Sjursen (2022). Science fiction til science fakta - Science fiction som refleksjonsverktøy i undervisning.
 • Gadmar, Tone Charlotte & Konestabo, Heidi Sjursen (2022). Gruppearbeid som undervisningsform i informasjonskompetanse og generiske ferdigheter.
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Skattebu, Julie; Gadmar, Tone Charlotte & Konestabo, Heidi Sjursen (2021). From black screens to success.
 • Gadmar, Tone Charlotte (2019). Veien fra science fiction til science fakta.
 • Jemterud, Torkild; Dørum, Odd Einar; Gadmar, Tone Charlotte; Bøckman, Petter & Hagen, Kathleen Rani (2019). Veien fra science fiction til science fakta - Arendalsuka 2019 .
 • Låberg, Kyrre Traavik; Gadmar, Tone Charlotte & Akerholt, Line Nybakk (2019). Visuell navigasjon gjennom et nettverk av emneord .
 • Gadmar, Tone Charlotte; Konestabo, Heidi Sjursen; Moe, Karoline & Pozer, Edina (2019). Modulpakke for undervisning i profesjonell kompetanse på masternivå: Et undervisningseksempel fra Realfagsbiblioteket.
 • Ørmen, Torfinn; Carlsen, Tor & Gadmar, Tone Charlotte (2018). Hvilke planter og dyr vil fungere i en koloni på Mars? Paneldebatt.
 • Jemterud, Torkild; Røyne, Anja; Gadmar, Tone Charlotte & Brodal, Per (2018). Abels tårn, NRK Radio: "Hva skjer når moderne kropper, fylt med silikon og gudene vet hva, en dag skal begraves?". [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2017). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2017.
 • Jemterud, Torkild; Gravensteen, Ida Kathrine; Løvvik, Ole Martin & Gadmar, Tone Charlotte (2017). Abels Tårn, NRK Radio: "Er popcorn junkfoodens svar på norsk gass? [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Turlotte, Chloè; Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Kristensen, Solveig; Rustad, Brit Heidi & Snickare, Lotta Karin [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2017). DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO.
 • Svihus, Birger; Gadmar, Tone Charlotte; Raklev, Are & Jemterud, Torkild (2017). Abels Tårn. [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2016). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2016.
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Gadmar, Tone Charlotte (2016). Ukens rumpetroll. Vanlig frosk (Rana temporaria L.). Froskelarve fra Holmendammen med tilhørende litteratur om amfibier.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse & Låberg, Kyrre Traavik (2015). Regnskog - En faglig litteraturutstilling i forbindelse med TV-aksjonen 2015.
 • Turlotte, Chloè; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine & Gadmar, Tone Charlotte (2015). Sansen for krydder.
 • Kristiansen, Jostein Riiser; Gadmar, Tone Charlotte; Brodal, Per & Jemterud, Torkild (2015). Abels Tårn. [Radio]. Ekko, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege & Villanger, Shelly Mercedes (2015). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2015.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Gadmar, Tone Charlotte & Rygel, May Hege (2014). Ukas organisme i Realfagsbiblioteket; sommeren 2014. Ukas rumpetroll (Vanlig frosk (Rana temporaria L.). The tadpole of the week.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Hammami, Amir; Einevoll, Gaute & Jemterud, Torkild (2014). Abels Tårn. [Radio]. EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte & Jemterud, Torkild (2014). Abels Tårn. [Radio]. EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Samset, Bjørn Hallvard; Madsen, Steinar & Jemterud, Torkild (2014). Abels Tårn. [Radio]. EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Bøhn, Einar Duenger; Sætre, Glenn-Peter & Jemterud, Torkild (2014). Abels Tårn. [Radio]. EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Uggerud, Einar; Løvvik, Ole Martin & Jemterud, Torkild (2014). Abels Tårn. [Radio]. EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege & Torhaug, Tor Andreas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2014.
 • Gadmar, Tone Charlotte & Låberg, Kyrre Traavik (2014). Visjoner og visjonærer - Fra science fiction til science fakta.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Hammami, Amir; Bøckman, Petter & Jemterud, Torkild (2014). Abels tårn. [Radio]. EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege; Torhaug, Tor Andreas & Rezaye-Golkar, Leyla (2013). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2013.
 • Gadmar, Tone Charlotte & Låberg, Kyrre Traavik (2012). Science fiction ved Realfagsbiblioteket? En ny samling er på vei. [Radio]. Radio Nova, 'Frokost'.
 • Gadmar, Tone Charlotte & Vogt, Rolf David (2011). BIOCHAR literature database: A database of relevant Literature on the production, agricultural use and environmental impact of 'biochar' as a tool for soil improvement.
 • Gadmar, Tone Charlotte (2010). Å lære å kommunisere vitenskap: - Et innblikk i et masterkurs ved kjemi ved universitetet i Oslo. Utfordringer og erfaringer.
 • Christiansen, Magnus; Gadmar, Tone Charlotte; Gjessing, Egil & Vogt, Rolf David (2004). The effect of total organic carbon (TOC) concentration on the physio-chemical properties of dissolved natural organic matter (DNOM).
 • Christiansen, Magnus; Gadmar, Tone Charlotte & Vogt, Rolf David (2004). Concentration dependency of dissolved natural organic matter (DNOM) characteristics.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David & Christiansen, Magnus (2003). Concentration dependency of physiochemical quality properties of natural organic matter. Is aggregation of the DNOM material a possible answer?
 • Christiansen, Magnus; Gadmar, Tone Charlotte & Vogt, Rolf David (2003). Concentration dependency of dissolved natural organic matter (DNOM) characteristics.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Evje, Lars Gjermund & Vogt, Rolf David (2001). Characteristics of total and XAD-8 fractions of NOM from 5 Nordic sites. Do the fractions give a clearer picture of trends in physio-chemical properties?
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Clarke, Nicholas; Gadmar, Tone Charlotte & Gjessing, Egil T. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2001). Natural organic matter in the Nordic countries: Characterisation of Sampling sites and Reverse osmosis Isolates of DOM.
 • Evje, Lars Gjermund; Gadmar, Tone Charlotte & Vogt, Rolf David (2001). Acid/base and metal titration of natural organic matter and its XAD-8 fractions.
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Clarke, Nicholas; Gadmar, Tone Charlotte & Gjessing, Egil T. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2000). NOM in the Nordic countries.
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Gadmar, Tone Charlotte; Gjessing, Egil T. & Kitunen, Veikko [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (1999). Fractionation and characterisation of NOM in the Nordic countries.
 • Smebye, Andreas; Vogt, Rolf David; Alling, Vanja Karin Gunilla; Mulder, Jan; Gadmar, Tone Charlotte & Cornelissen, Gerard (2014). Biochar changes the concentration and characteristics of dissolved organic matter in soil. Universitetet i Oslo.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2005). Analytical challenges in the research of structure and functionality of humic substances from surface water. Unipub forlag. ISSN 1504-3991.
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Clarke, Nicholas; Gadmar, Tone Charlotte & Gjessing, Egil T. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2001). Natural organic matter in the Nordic Countries (NOMiNiC): 1. TOC intercalibration 2. Physico-chemical characteristics of DOM. NordTest. ISSN 0283-7234.
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Clarke, Nicholas; Gadmar, Tone Charlotte & Gjessing, Egil T. [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (1999). Characterisation of Natural disoolved organic material (NOM) in the Nordic countries. Kjemisk Institutt, Univ. i Oslo.
 • Mykkelbost, Tone Charlotte; Seip, Hans Martin & Vogt, Rolf David (1995). Jordvæske kjemi i HUMEX-feltet : organiske og uorganiske komponenter og deres endringer ved forsuring. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 16:01 - Sist endret 29. jan. 2022 22:47