Tone Charlotte Gadmar

Førstebibliotekar - Bibliotek for medisin og realfag
Bilde av Tone Charlotte Gadmar
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

 • Fagreferent i kjemi
 • Innkjøp, klassifiserer og indekserer litteratur
 • Faglig veiledning av brukerne
 • Utvikler og holder kurs for studenter og ansatte
 • Opprettholder kontakten mellom fagmiljøet og biblioteket
 • Undervisning i vitenskapelig kommunikasjon innen kjemi/realfag
 • Støtte ved kjemisk informasjonssøk for ansatte og studenter
 • Ansvarlig for fagsider i kjemi

Bakgrunn

Tone Charlotte Gadmar har bakgrunn fra miljøkjemi med CandScient og DrScient fra Kjemisk Institutt Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med kjemiundervisning som stipendiat ved kjemisk institutt i perioden 1998-2005 og har tidligere også jobbet en periode med miljøstatistikk ved Miljøseksjonen, Statiskik sentralbyrå. Sentrale faglige interesser kjemi, miljø og vitenskapelig kommunikasjon for realfag.

Publikasjoner

 • Akerholt, Line Nybakk; Gadmar, Tone Charlotte & Låberg, Kyrre Traavik (2017). Science fiction at the Science Library, University of Oslo: how to actively use an SF collection as a sandbox for science. Fafnir.  ISSN 2342-2009.  4(2), s 10- 21 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Smebye, Andreas; Alling, Vanja Karin Gunilla; Vogt, Rolf David; Gadmar, Tone Charlotte; Mulder, Jan; Cornelissen, Gerard & Hale, Sarah (2015). Biochar amendment to soil changes dissolved organic matter content and composition. Chemosphere.  ISSN 0045-6535.  142, s 100- 105 . doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.04.087
 • Gadmar, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David & Evje, Lars (2005). Artefacts in XAD-8 NOM fractionation. International Journal of Environmental Analytical Chemistry.  ISSN 0306-7319.  85(6), s 365- 376
 • Gadmar, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David & Østerhus, Bjørn (2002). The merits of the High-Temperature Combustion Method for Determining the amount of Natural Organic Carbon in Surface Freshwater samples. International Journal of Environmental Analytical Chemistry.  ISSN 0306-7319.  82(7), s 451- 461 Vis sammendrag
 • Vogt, Rolf David; Mykkelbost, Tone Charlotte & Seip, Hans Martin (1996). Soil-water dissolved organic carbon characteristics: Natural variation and Acid rain induced changes. Proceedings of the 7'th international conference of the International Humic Substance Society.
 • Mykkelbost, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David; Seip, Hans Martin & Riise, Gunhild (1995). Organic carbon fractionation applied to lake- and soilwater at the HUMEX site. Environment International.  ISSN 0160-4120.  21(6), s 849- 859
 • Riise, Gunhild; Salbu, Brit; Vogt, Rolf David; Ranneklev, Sissel & Mykkelbost, Tone Charlotte (1994). Mobility of Humic Substances, Major and Minor Elements in Lake Skjervatjern and its Catchment-area. Environment International.  ISSN 0160-4120.  20(3), s 287- 298
 • Vogt, Rolf David; Ranneklev, Sissel & Mykkelbost, Tone Charlotte (1994). The Impact of Acid Treatment on Soilwater Chemistry at the HUMEX Site. Environment International.  ISSN 0160-4120.  20(3), s 277- 286

Se alle arbeider i Cristin

 • Gadmar, Tone Charlotte (2019). Veien fra science fiction til science fakta. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Konestabo, Heidi Sjursen; Moe, Karoline & Pozer, Edina (2019). Modulpakke for undervisning i profesjonell kompetanse på masternivå: Et undervisningseksempel fra Realfagsbiblioteket. Vis sammendrag
 • Jemterud, Torkild; Dørum, Odd Einar; Gadmar, Tone Charlotte; Bøckman, Petter & Hagen, Kathleen Rani (2019). Veien fra science fiction til science fakta - Arendalsuka 2019. Vis sammendrag
 • Låberg, Kyrre Traavik; Gadmar, Tone Charlotte & Akerholt, Line Nybakk (2019). Visuell navigasjon gjennom et nettverk av emneord. Vis sammendrag
 • Jemterud, Torkild; Røyne, Anja; Gadmar, Tone Charlotte & Brodal, Per (2018, 06. april). Abels tårn, NRK Radio: "Hva skjer når moderne kropper, fylt med silikon og gudene vet hva, en dag skal begraves?". [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Ørmen, Torfinn; Carlsen, Tor & Gadmar, Tone Charlotte (2018). Hvilke planter og dyr vil fungere i en koloni på Mars? Paneldebatt.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2017). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2017. Vis sammendrag
 • Jemterud, Torkild; Gravensteen, Ida Kathrine; Løvvik, Ole Martin & Gadmar, Tone Charlotte (2017, 02. juni). Abels Tårn, NRK Radio: "Er popcorn junkfoodens svar på norsk gass?. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Svihus, Birger; Gadmar, Tone Charlotte; Raklev, Are & Jemterud, Torkild (2017, 20. januar). Abels Tårn. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Turlotte, Chloè; Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Kristensen, Solveig; Rustad, Brit Heidi; Snickare, Lotta Karin; Vaalund, Anne; Vibe, Anne-Mette; Alm, Merethe; Enoksen, Eva Holthe; Heggø, Dan Michael Olsen; Hirsti, Linn Katrine; Lindgaard, Gro Synnøve Nesland; Sørbø, Solveig Isis; Kjellin, Simen; Hammerstrøm, Maria; Moe, Torgunn Karoline & Sverdrup, Ulrik (2017). DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2016). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2016. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Gadmar, Tone Charlotte (2016). Ukens rumpetroll. Vanlig frosk (Rana temporaria L.). Froskelarve fra Holmendammen med tilhørende litteratur om amfibier.. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege & Villanger, Shelly Mercedes (2015). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2015. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse & Låberg, Kyrre Traavik (2015). Regnskog - En faglig litteraturutstilling i forbindelse med TV-aksjonen 2015..
 • Kristiansen, Jostein Riiser; Gadmar, Tone Charlotte; Brodal, Per & Jemterud, Torkild (2015, 09. oktober). Abels Tårn. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Turlotte, Chloè; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine & Gadmar, Tone Charlotte (2015). Sansen for krydder. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege; Torhaug, Tor Andreas; Villanger, Shelly Mercedes & Rezaye-Golkar, Leyla (2014). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2014. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Bøhn, Einar Duenger; Sætre, Glenn-Peter & Jemterud, Torkild (2014, 21. november). Abels Tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Hammami, Amir; Bøckman, Petter & Jemterud, Torkild (2014, 14. mars). Abels tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Hammami, Amir; Einevoll, Gaute & Jemterud, Torkild (2014, 06. juni). Abels Tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte & Jemterud, Torkild (2014, 20. juni). Abels Tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte & Låberg, Kyrre Traavik (2014). Visjoner og visjonærer - Fra science fiction til science fakta. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Samset, Bjørn Hallvard; Madsen, Steinar & Jemterud, Torkild (2014, 13. juni). Abels Tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Uggerud, Einar; Løvvik, Ole Martin & Jemterud, Torkild (2014, 11. desember). Abels Tårn. [Radio].  EKKO, NRK P2.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Gadmar, Tone Charlotte & Rygel, May Hege (2014). Ukas organisme i Realfagsbiblioteket; sommeren 2014. Ukas rumpetroll (Vanlig frosk (Rana temporaria L.). The tadpole of the week.. Vis sammendrag
 • Smebye, Andreas; Vogt, Rolf David; Alling, Vanja Karin Gunilla; Mulder, Jan; Gadmar, Tone Charlotte & Cornelissen, Gerard (2014). Biochar changes the concentration and characteristics of dissolved organic matter in soil.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege; Torhaug, Tor Andreas & Rezaye-Golkar, Leyla (2013). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2013. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte & Låberg, Kyrre Traavik (2012, 22. august). Science fiction ved Realfagsbiblioteket? En ny samling er på vei.. [Radio].  Radio Nova, 'Frokost'. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte & Vogt, Rolf David (2011). BIOCHAR literature database: A database of relevant Literature on the production, agricultural use and environmental impact of 'biochar' as a tool for soil improvement.
 • Gadmar, Tone Charlotte (2010). Å lære å kommunisere vitenskap: - Et innblikk i et masterkurs ved kjemi ved universitetet i Oslo. Utfordringer og erfaringer.
 • Gadmar, Tone Charlotte & Vogt, Rolf David (2010). EUTROPIA literature database; A database on relevant Literature on the Eutropia Project, Lake Vansjø Research and Eutrophication.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David & Seip, Hans Martin (2005). Analytical challenges in the research of structure and functionality of humic substances from surface water. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo. 453.
 • Christiansen, Magnus; Gadmar, Tone Charlotte & Vogt, Rolf David (2004). Concentration dependency of dissolved natural organic matter (DNOM) characteristics.
 • Christiansen, Magnus; Gadmar, Tone Charlotte & Vogt, Rolf David (2003). Concentration dependency of dissolved natural organic matter (DNOM) characteristics.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Vogt, Rolf David & Christiansen, Magnus (2003). Concentration dependency of physiochemical quality properties of natural organic matter. Is aggregation of the DNOM material a possible answer?.
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Clarke, Nicholas; Gadmar, Tone Charlotte; Gjessing, Egil T.; Lundstrøm, Ulla & Starr, Mike (2001). Natural organic matter in the Nordic Countries (NOMiNiC): 1. TOC intercalibration 2. Physico-chemical characteristics of DOM. Vis sammendrag
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Clarke, Nicholas; Gadmar, Tone Charlotte; Gjessing, Egil T.; Mulder, Jan & Starr, Mike (2001). Natural organic matter in the Nordic countries: Characterisation of Sampling sites and Reverse osmosis Isolates of DOM. Vis sammendrag
 • Evje, Lars Gjermund; Gadmar, Tone Charlotte & Vogt, Rolf David (2001). Acid/base and metal titration of natural organic matter and its XAD-8 fractions.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Evje, Lars Gjermund & Vogt, Rolf David (2001). Characteristics of total and XAD-8 fractions of NOM from 5 Nordic sites. Do the fractions give a clearer picture of trends in physio-chemical properties?.
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Clarke, Nicholas; Gadmar, Tone Charlotte; Gjessing, Egil T.; Lundstrøm, Ulla; Mulder, Jan & Starr, Mike (2000). NOM in the Nordic countries. Vis sammendrag
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Clarke, Nicholas; Gadmar, Tone Charlotte; Gjessing, Egil T.; Kitunen, Veikko; Laudon, Hjalmar; Lund, Walter; Lundstrøm, Ulla; Mulder, Jan; Starr, Mike; Tervahauta, Arja; Hees, Patric Van & Østerhus, Bjørn (1999). Characterisation of Natural disoolved organic material (NOM) in the Nordic countries. Vis sammendrag
 • Vogt, Rolf David; Andersen, Dag Olav; Bishop, Kevin; Gadmar, Tone Charlotte; Gjessing, Egil T.; Kitunen, Veikko; Lundstrøm, Ulla; Mulder, Jan; Starr, Mike; Hees, Patric Van & Østerhus, Bjørn (1999). Fractionation and characterisation of NOM in the Nordic countries. Vis sammendrag
 • Mykkelbost, Tone Charlotte; Seip, Hans Martin & Vogt, Rolf David (1995). Jordvæske kjemi i HUMEX-feltet : organiske og uorganiske komponenter og deres endringer ved forsuring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 16:01 - Sist endret 25. feb. 2015 11:29