Tone Charlotte Gadmar

Førstebibliotekar - Seksjon for Undervisningsutvikling

Arbeidsområder

  • Fagreferent i kjemi
  • Innkjøp, klassifiserer og indekserer litteratur
  • Faglig veiledning av brukerne
  • Utvikler og holder kurs for studenter og ansatte
  • Opprettholder kontakten mellom fagmiljøet og biblioteket
  • Undervisning i vitenskapelig kommunikasjon innen kjemi/realfag
  • Støtte ved kjemisk informasjonssøk for ansatte og studenter
  • Ansvarlig for fagsider i kjemi

Bakgrunn

Tone Charlotte Gadmar har bakgrunn fra miljøkjemi med CandScient og DrScient fra Kjemisk Institutt Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med kjemiundervisning som stipendiat ved kjemisk institutt i perioden 1998-2005 og har tidligere også jobbet en periode med miljøstatistikk ved Miljøseksjonen, Statiskik sentralbyrå. Sentrale faglige interesser kjemi, miljø og vitenskapelig kommunikasjon for realfag.

Emneord: Bibliotek, Undervisning
Publisert 7. juli 2010 16:01 - Sist endret 12. apr. 2021 15:18