Elisa Storchi

Hovedbibliotekar - HumSam-biblioteket

Arbeidsområder

Bakgrunn

 • Utdanning:
  • Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap (2011-2014)
  • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (2002-2005)
  • Laurea i språk og fremmedspråklig litteratur med hovedvekt i russisk, Universitetet i Bologna (1995-2001)

 

 • Arbeidserfaring:
  • Bibliotekar/spesialbibliotekar ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (2008-2016)
  • Bibliotekar på Nasjonalbiblioteket (2006)
Emneord: Bibliotek, Klassifikasjon, Katalogisering, Slavisk, Baltisk, Psykologi, Veiledning

Publikasjoner

Storchi, Elisa (2014). Søk etter relevante deler i tekster med blandet innhold: gjenfinningsforsøk med metadata fra NRKs radioprogram "Ukeslutt". - Oslo : Høgskolen i Oslo og Akershus. - 111 s. - Hentet fra: http://hdl.handle.net/10642/2545

Storchi, Elisa (2001). San Pietroburgo : trasformazioni urbane tra otto e novecento. Bologna : Università di Bologna, 2001. - 236 s. 

Publisert 30. aug. 2016 12:07 - Sist endret 19. mai 2021 13:31