Ragnhild Sundsbak

Universitetsbibliotekar - HumSam-biblioteket : Forskningstøtte
Bilde av Ragnhild Sundsbak
English version of this page
Telefon +47 22854708
Rom 2223
Brukernavn
Besøksadresse HumSam-biblioteket Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

Bakgrunn

Utdanning:

 • Følger Unipeds moduler 2010- 11
 • 2 dagers kurs i Bibsys ved HiO 2008
 • 3,5 års mastergrad i sammenlignende politikk:
  "Private sikkerhetsintervensjoner på internasjonalt nivå 1960-2002" En empirisk analyse av bruken av private sikkerhets- selskaper, blant private og statlige aktører i det nevnte tidsrommet. Stipend fra Institutt for forsvarsstudier. 2003-2006
 • Finsk grunnfag ved Universitetet i Tromsø. 2002
 • 6 år Cand. Mag. grad i sammenlignende politikk, Historie og Finsk som sekundærfag. 1997-2002

Arbeidserfaring:

 • Fagreferent Statsvitenskap UiO
  Bestilling av bøker. Fagsidene. Kommunikasjon intern og ekstern. Nettverksarbeid mot fagmiljøene. Kommunikasjon av fagmiljøenes behov overfor biblioteket. Undervisning, formidling og tilrettelegging. Fødselspermisjon 2008. 2008 - 
 • Prosjektleder/ førstekonsulent for praksis i bachelor- studiene, ISP, UiB. 50 % stilling:
  Utredet kommende praksisopplegg for bachelorstudenter. Kontakt med bedrifter i inn- og utland. Kommunikasjon og formidling i forb. m. prosjektet. 3 mnd i 2007
 • Vitenskapelig assistent, ISP, UiB, 50 % stilling. Forskningsarbeid. Datainnsamling i Atekst. Innsamling av referanser og litteratur. Tilrettelegging. 2007
Emneord: Bibliotek, Statsvitenskap, Komparativ politikk, Offentlig politikk og administrasjon, EndNote, Samfunnsgeografi, Digitale forskningsmetoder, Forskningsstøtte, carpentry

Publikasjoner

 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sundsbak, Ragnhild (2017). Om Bredo Berntsens biografier 2007-2017. I: Pennen som aldri hviler. Et venneskrift til Bredo Bertsens 80-årsdag 2017. Med bibliografi for de siste ti år. Knut Heidem m. fl. (red.).
 • Engelstad, Svein; Danbolt, Karen; Lørdahl, Lars Erik; Sundsbak, Ragnhild; Vibe, Anne-Mette & Ramleth, Silje (2014). Fra Göttingen til Gaustadbekken - Georg Sverdrups liv og virke.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2021 10:54 - Sist endret 13. sep. 2022 11:52