English version of this page

Digital Scholarship Center

UiOs Digital Scholarship Center (DSC) støtter deg i hvordan du best kan benytte mulighetene med digitale verktøy og metoder i ditt arbeid og å navigere de komplekse digitale økosystemene på universitetet.

Senteret er i en tidlig fase av utvikling. Hovedfokus i denne fasen er rådgivning innen forskningsdatahåndtering.

Illustrasjonsbilde

Forskningsdata på UiO

Håndtering av forskningsdata i en digital kontekst kan bli komplekst. DSC tilbyr veiledningstjenester innen forskningsdata. Aktuelle tema inkluderer:

  • skriving og implementering av datahåndteringsplaner
  • lagring, organisering, og klassifisering av data 
  • valg av riktig IT-verktøy og metoder
  • kostnader knyttet til datahåndtering
  • juridisk rådgiving om personvern, opphavsrett, og lisensiering
  • UiOs politikk og retningslinjer
  • arkivering, publisering og vedlikehold av data
  • veiledning i problemstillinger knyttet til åpen vitenskap

Få veiledning

Vi holder til i rom 230, 2. etasje i Niels Henrik Abels hus.

Bestill time

eller send en e-post til research-data@uio.no

Kurs og workshops 

DSC organiserer kurs, workshop, og arrangementer knyttet til digital scholarship og utvikling av digitale ferdigheter, blant annet Carpentries og CodeRefinery

7. okt. 2020 09:00 - 16:00 , Niels Henrik Abels hus, Room 209
8. okt. 2020 09:15 - 12:00 , Ole-Johan Dahls hus: Seminar room Java and Logo

Vil du bidra?

Bli med:

Har du idéer til workshops eller seminarer? Send en e-post til digitalscholarship@ub.uio.no

Andre nyttige ressurser

Om DSC-prosjektet

DSC er et pågående prosjekt som skal skape en synlig og tilgjengelig hub hvor forskere kan få støtte til problemstillinger knyttet til digitale forskningsprosesser. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger!