English version of this page

Digital Scholarship Center

UiOs Digital Scholarship Center (DSC) støtter deg i hvordan du best kan benytte mulighetene med digitale verktøy og metoder i ditt arbeid og å navigere de komplekse digitale økosystemene på universitetet.
Senteret er i en tidlig fase av utvikling. Hovedfokus i denne fasen er rådgivning innen forskningsdatahåndtering.

Illustrasjonsbilde

Forskningsdata på UiO

Håndtering av forskningsdata i en digital kontekst kan bli komplekst. DSC tilbyr veiledningstjenester innen forskningsdata. Aktuelle tema inkluderer:

  • datahåndteringsplaner
  • klassifisering og lagring
  • organisering, dokumentasjon, og metadata
  • juridisk spørsmål (i.e. personvern, opphavsrett, lisenser)
  • arkivering og deling

Få veiledning

Vi holder til i rom 230, 2. etasje i Niels Henrik Abels hus.

Bestill time

eller send en e-post til research-data@uio.no

Kurs og workshops 

DSC organiserer kurs, workshop, og arrangementer knyttet til digital scholarship og utvikling av digitale ferdigheter, blant annet Carpentries og CodeRefinery

27. apr. 2021 - 28. apr. 2021 , Zoom
27. apr. 2021 10:15 - 12:00 , Zoom, register and we will send you an invitation

Vil du bidra?

Bli med:

Har du idéer til workshops eller seminarer? Send en e-post til digitalscholarship@ub.uio.no

Andre nyttige ressurser

Om DSC-prosjektet

DSC er et pågående prosjekt som skal skape en synlig og tilgjengelig hub hvor forskere kan få støtte til problemstillinger knyttet til digitale forskningsprosesser. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger!