English version of this page

Farmasi - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Artikkelsøk i fagets databaser

PubMed
Medline anses som en hovedkilde for biomedisinsk forskning. Referanser til tidsskriftartikler fra mer enn 5600 tidsskrifter innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestel, farmasi og preklinisk vitenskap. Omfatter MEDLINE (1966-), OLDMEDLINE (1946-1965), PubMed in Process (nye referanser som ennå ikke er lagt inn i Medline) og referanser merket ”as supplied by publisher” ( emneområde som ikke analyseres i Medline). Oppdateres daglig. Lenker til artikler i fulltekst, øvrige databaser i Entrez-systemet og andre relevante webressurser.
 

EMBASE 
Europeisk orientert database med referanser til tidsskriftartikler innen biomedisin og farmakologi. Dekker en rekke emner:: legemiddelforskning, farmasi, toksikologi, yrkesmedisin, helse og miljø, rettsmedisin, helsevesen. Noe sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, psykologi og alternativ medisin. I forhold til Medline: flere europeiske tidsskrifter og spesielt god dekning innen farmakologiske emner. Fra 1980. + Embase Classic 1947-79

SciFinder Scolar/Chemical abstracts
Databasen omfatter CAplus (1907- ), Medline (1958 - ), CAS react (1974 - ) og CAS Registry file. Foruten bibliografiske referanser og sammendrag inneholder SciFinder informasjon om reaksjoner med organiske forbindelser. Søking på strukturer kan gjøres via et spesielt grafisk søkegrensesnitt. Oppdateres daglig.
 


Web of Knowledge - Web of Science
Web of Science gir tilgang til: Science citation index expanded, Social science citation index, Arts and humanities citation index, and Conference proceedings citation index.
Dekning: Tverrfaglig. Omfatter naturvitenskap, samfunnsvitenskap, kunst og humanistiske fag.

 

SCOPUS
SCOPUS er en referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap.
Primærkilder er tidsskrifter (16500 tidsskrifttitler hvorav over 1200 er
Open Access tidsskrifter), konferanser og patenter. Omfatter funksjoner
for siteringssøk.

 

Boksøk

Oria - Bøker og artikler ved UiO
  • UiOs trykte og elektroniske samlinger av bøker, tidsskrifter, musikk, filmer, anatomiske modeller osv. (UiOs BIBSYS-base).
  • Artikler, bokkapitler osv. fra en rekke databaser.
  • Masteroppgaver fra UiO.
Bøker i norske fagbibliotek
  • UiOs og over 100 norske fag- og forskningsbiblioteks fysiske samlinger av bøker, tidsskrifter, musikk, filmer, anatomiske modeller osv., (hele BIBSYS).

Hvor finner jeg bøker innen farmasi i biblioteket?

Emnesøk

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Andre fagressurser

Martindale - søkes gjennom Micromedex

Merck Index (Kun søking, ikke monografier)

Ph. Eur- online- European Pharmacopeia Den Europeiske farmakopé er norsk og europeisk standard for legemidler og legemiddelproduksjon. Inneholder over 2000 monografier over innholdsstoffer samt informasjon om biologiske og kjemiske analysemetoder. Inneholder også veterinærmedisin.
Ved innlogging: Dersom gul pop-up linje synes øverst på skjermen, høyreklikk og klikk så run i menyen som kommer opp. Ved førstegangsbruk må PCen registreres

British Pharmacopoeia Offieiell fortegnelse over standarder for medisinske virkestoffer og farmasøytiske produkter i Storbritannia. Inneholder spesifikasjon av medisiner, dosestørrelser, indikasjoner og kontra-indikasjoner for bruk. Inkluderer monografier for Storbritannia, Ph. Eur og veterinær-monografier. IKKE ONLINE  2016

Stockley's drug interaction. Referanseverk som omhandler legemiddelinteraksjoner, også innen naturlegemidler, tilsetningsstoffer, pesticider og rusmidler.
Abonnementet er begrenset til to samtidige brukere IKKE ONLINE 2016

Pharmaceutical Excipients. En omfattende guide vedr. hjelpestoffer i medisiner. Det gjelder både bruk, oppbevaring og sikkerhet. Guiden er derfor en viktig kilde for de som arbeider med farmasøytiske preparater. Siden mange av stoffene også brukes i produksjon av konfekt, kosmetikk og matvarer er den også av interesse for andre grupper.
Abonnementet er begrenset til to samtidige brukere
 

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte og andre spørsmål.

Andre relevante fagsider

Relevante enheter

Illustrasjonsfoto: Colorbox