English version of this page

Geofag - Fagressurser

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Emneordsøk for Realfagsbiblioteket

Søk etter et tema på norsk bokmål, nynorsk, engelsk, latin, samisk... 

Fagets databaser

 • Web of Science. (Tidligere ISI Web of Knowledge)
  Tverrfaglig, siteringsdatabase. Dekker de viktigste tidsskriftene innen alle fagområder. Artikler fra 1900.
 • AAPG Datapages/Archives                                                                                                       Utgivelser av American Association of Petroleum Geologists med over 160 000 dokumenter og 61 ulike samlinger.

 • AGU                                                                                                                                               Publikasjoner utgitt av American Geophysical Union.                                                        

 • Lyell Collection
  Geological Society of London's utgivelser i fulltekst, for noen serier tilbake til 1811.
 • Oceanic Abstracts                                                                                                                                Omfattende utgivelser innenfor temaer relatert til oseanene som for eksempel geofysikk, geokjemi, oseanografi, meteorology geologi m.m. tilbake til 1981.
 • Scopus
  Tverrfaglig referanse- og siteringsdatabase. Primærkilder er tidsskrifter (16500 titler hvor 1200 er Open Access), konferanser og patenter.

Boksøk

Bøker og e-bøker - søk på trykte og elektroniske bøker

Emneordsøk for Realfagsbiblioteket

HK1 - Utenlandsk litteratur utgitt før 1966

Springer e-books (Earth and Environmental Science)
15000 e-bøker utgitt av Springer 2005-2009 og abonnement på utgivelser fra 2010- .

Samling 42 - en samling for alle med interesse for generell naturvitenskap.

Tidsskrifter

Elektroniske tidsskrifter

Trykte og elektroniske tidsskrifter kan også søkes opp på tittel i Oria

Nivå 2-tidsskrifter - godkjent av Universitets- og høgskolerådet

BrowZine - enkel tilgang til dine favorittidsskrifter

Nye bøker og innkjøp

Utvalgte e-bøker

Stratigraphy: A modern synthesis. Andrew D. Miall (2016)

Physics of Tsunamis. Boris W. Levin & Mikhail A. Nosov (2016)

Landscape Dynamics, Soils and Hydrological Processes in Varied Climates. Assefa M. Melesse & Wossenu Abtew (2016)

Remote Sensing Advances for Earth System Science. The ESA Changing Earth Science Network: Projects 2011-2013. Eds. Diego Fernández_prieto & Roberto Sabia (2016)

Advances in Lithium Isotope Geochemistry. Paul B. Tomascak et al. (2016)

The Rare Earth Elements. An Introduction. J.H.L. Voncken (2016)

Oceanography of the East Sea (Japan Sea). Eds. Kyung-II Chang et al. 2016

Nye bøker

Send innkjøpsforslag til biblioteket

Andre fagressurser

Fagansvarlige

 

Edina Pozer Bue

Rådgiver

Kontakt meg

 

 

Kristin Rangnes

Universitetsbibliotekar

Ute i permisjon

 

Trenger du hjelp med å skrive og publisere?

Bachelor, master,  phd eller forsker. Her finner du mer hjelp og informasjon om skrive- og publiseringsprosessene:

Innføringer i gode lesemåter, skriveråd og kunnskap om informasjonssøking.

Nettsted som gir støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking.

For at du skal komme dit du vil med forskningen din.

 

 

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte, forslag til innkjøp og andre spørsmål.

Relevante enheter