English version of this page

Fakta om Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) er bibliotek for Universitetet i Oslo. UBOs viktigste brukergrupper er vitenskapelige ansatte og studenter ved UiO. UBO betjener også ansatte ved Oslo Universitetssykehus.

Tall og fakta pr 31.12.2016

Samlinger

Bøker 2 317 213
E-bøker 618 147
E-tidsskrifter 32 021
Trykte tidsskrifter 2 911
Databaser 434

DUO vitenarkiv

Masteroppgaver 33 408
Doktoravhandlinger 1 657
Bøker 36
Tidsskriftartikler 3 442
Bokkapitler 295

Bruk av samlingene

Utlån 201 486
Nedlastede artikler i fulltekst 3 981 963
Lån/kopier fra andre bibliotek 11 943

Undervisning

Antall undervisningstimer 1 314
Antall kurs 550
Antall deltakere 10 834

(Statistikk for undervisning siste 5 år.)

Økonomi

Mediekjøp e-ressurser 83,873 mill
Mediekjøp trykte ressurser 10,257 mill

Personalet

Årsverk 179

 

Publisert 6. mai 2010 15:07 - Sist endret 30. mai 2017 12:50