English version of this page

Fakta om Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) er bibliotek for Universitetet i Oslo. Dei viktigaste brukargruppene ved UBO er vitskaplege tilsette og studentar ved UiO. UBO betener også tilsette ved Oslo Universitetssykehus.

Tal og fakta pr 31.12.2016

Samlingar

Bøker 2 317 213
E-bøker 618 147
E-tidsskrift 32 021
Trykte tidsskrift 2 911
Databasar 434

DUO vitenarkiv

Masteroppgåver 33 408
Doktoravhandlingar 1 657
Bøker 36
Tidsskriftartiklar 3 442
Bokkapittel 295

Bruk av samlingene

Utlån 201 486
Nedlasta artiklar i fulltekst 3 981 963
Lån/kopiar frå andre bibliotek 11 943

Undervisning

Talet på undervisningstimar 1 314
Talet på kurs 550
Talet på deltakarar 10 834

(Statistikk for undervisning siste 5 år.)

Økonomi

Mediekjøp e-ressursar 83,873 mill
Mediekjøp trykte ressursar 10,257 mill

Personalet

Årsverk 179

 

Publisert 6. mai 2010 15:07 - Sist endra 22. des. 2017 13:30