English version of this page

Fakta om Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er bibliotek for Universitetet i Oslo. Dei viktigaste brukargruppene ved UB er vitskaplege tilsette og studentar ved UiO. UB betener også tilsette ved Oslo Universitetssykehus.

Tal for 2022 blir lagt ut fortløpande i løpet av fyrste kvartal 2023.

Tal og fakta pr 31.12.2021

Samlingar

Trykte bøker 2 132 173
E-bøker 1 226 743
E-tidsskrift 37 579
Trykte tidsskrift - løpende 902
Databasar 233

DUO vitenarkiv

Masteroppgåver 47 442
Doktoravhandlingar 2 944
Bøker 82
Tidsskriftartiklar 20620
Bokkapittel 1 260

Bruk av samlingene

Utlån bøker 98 697
Nedlasta artiklar i fulltekst 3 620 553

Undervisning

Talet på kurs 499
Talet på deltakarar 11 749

Økonomi

Mediekjøp e-ressursar 108,810 mill
Mediekjøp trykte ressursar 6,723 mill

Personalet

Årsverk 173

Historie

"Kan du surfe deg til en akademisk grad?"

Neppe! Se Universitetsbiblioteket presenterer seg i bilder og tekst. (PDF)

UiO i tal

Publisert 6. mai 2010 15:07 - Sist endra 14. mars 2022 12:00