English version of this page

Fakta om Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er bibliotek for Universitetet i Oslo. Dei viktigaste brukargruppene ved UB er vitskaplege tilsette og studentar ved UiO. UB betener også tilsette ved Oslo Universitetssykehus.

Tal for 2021 blir lagt ut fortløpande i løpet av fyrste kvartal 2022.

Tal og fakta pr 31.12.2020

Samlingar

Trykte bøker 2 130 794
E-bøker 779 665
E-tidsskrift 35 648
Trykte tidsskrift - løpende 1 137
Databasar 230

DUO vitenarkiv

Masteroppgåver 44 547
Doktoravhandlingar 2 658
Bøker 70
Tidsskriftartiklar 16 394
Bokkapittel 1 077

Bruk av samlingene

Utlån bøker 105 594
Nedlasta artiklar i fulltekst 3 599 345

Undervisning

Talet på kurs 435
Talet på deltakarar 9 548

Økonomi

Mediekjøp e-ressursar 105,526 mill
Mediekjøp trykte ressursar 6,854 mill

Personalet

Årsverk 153

Historie

"Kan du surfe deg til en akademisk grad?"

Neppe! Se Universitetsbiblioteket presenterer seg i bilder og tekst. (PDF)

UiO i tal

Publisert 6. mai 2010 15:07 - Sist endra 3. mars 2021 13:50