English version of this page

Fakta om Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er bibliotek for Universitetet i Oslo. Dei viktigaste brukargruppene ved UB er vitskaplege tilsette og studentar ved UiO. UB betener også tilsette ved Oslo Universitetssykehus.

Tal for 2019 blir lagt ut fortløpande i løpet av fyrste kvartal 2020.

Tal og fakta pr 31.12.2018

Samlingar

Trykte bøker 2 144 000
E-bøker 717 000
E-tidsskrift 31 256
Trykte tidsskrift - løpende  
Databasar  

DUO vitenarkiv

Masteroppgåver 39 052
Doktoravhandlingar 2 080
Bøker 60
Tidsskriftartiklar 8 084
Bokkapittel 616

Bruk av samlingene

Utlån bøker 160 000
Nedlasta artiklar i fulltekst 840 000

Undervisning

Talet på kurs 574
Talet på deltakarar 11 500

Økonomi

Mediekjøp e-ressursar 89,233 mill
Mediekjøp trykte ressursar 8,180 mill

Personalet

Årsverk 175

Historie

"Kan du surfe deg til en akademisk grad?"

Neppe! Se Universitetsbiblioteket presenterer seg i bilder og tekst. (PDF)

UiO i tal

Publisert 6. mai 2010 15:07 - Sist endra 8. jan. 2020 12:59