English version of this page

Fakta om Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er bibliotek for Universitetet i Oslo. Dei viktigaste brukargruppene ved UB er vitskaplege tilsette og studentar ved UiO. UB betener også tilsette ved Oslo Universitetssykehus.

 

Tal og fakta pr 31.12.2019

Samlingar

Trykte bøker 2 140 626
E-bøker 785 242
E-tidsskrift 26 133
Trykte tidsskrift - løpende 1 346
Databasar 228

DUO vitenarkiv

Masteroppgåver 41 830
Doktoravhandlingar 2 329
Bøker 63
Tidsskriftartiklar 10 429
Bokkapittel 755

Bruk av samlingene

Utlån bøker 148 389
Nedlasta artiklar i fulltekst 4 190 894

Undervisning

Talet på kurs 569
Talet på deltakarar 11 923

Økonomi

Mediekjøp e-ressursar 95,844 mill
Mediekjøp trykte ressursar 8,452 mill

Personalet

Årsverk 157

Historie

"Kan du surfe deg til en akademisk grad?"

Neppe! Se Universitetsbiblioteket presenterer seg i bilder og tekst. (PDF)

UiO i tal

Publisert 6. mai 2010 15:07 - Sist endra 4. mars 2020 11:08