English version of this page

Fakta om Universitetsbiblioteket i Oslo

Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) er bibliotek for Universitetet i Oslo. Dei viktigaste brukargruppene ved UBO er vitskaplege tilsette og studentar ved UiO. UBO betener også tilsette ved Oslo Universitetssykehus.

Tal og fakta pr 31.12.2017

Samlingar

Bøker 2 178 960
E-bøker 570 760
E-tidsskrift 31 585
Trykte tidsskrift - løpende 2 629
Databasar 440

DUO vitenarkiv

Masteroppgåver 36 314
Doktoravhandlingar 1 874
Bøker 53
Tidsskriftartiklar 5 017
Bokkapittel 383

Bruk av samlingene

Utlån 195 870
Nedlasta artiklar i fulltekst 4 671 239
Lån/kopiar frå andre bibliotek 11 943

Undervisning

Talet på kurs 552
Talet på deltakarar 11 672

Økonomi

Mediekjøp e-ressursar 83,351 mill
Mediekjøp trykte ressursar 9,979 mill

Personalet

Årsverk 173

 

Publisert 6. mai 2010 15:07 - Sist endra 17. apr. 2018 14:20