UiO ny partnerinstitusjon i DataverseNO

Et viktig steg mot styrket tjenester for åpen forskning og FAIR data.

Logo til DataverseNO dataarkiv

fra dataverse.no

UiO har nylig gått inn som formell partner med DataverseNO med UB som leverandør av kuratortjenester for våre forskere. Dette innebærer at UiO får sin egen samling på DataverseNO, slik de andre forskningsinstitusjonene som har inngått partnerskap med DataverseNO, har fått. Flere forskere ved UiO benytter allerede DataverseNO til publisering av sine datasett, og disse datasettene vil en nå lett finne fram til ved å avgrense på UiO sin samling i DataverseNO.  

Åpen forsking stiller stadig større krav til åpenhet, og DataverseNO er et godt alternativ for forskere med prosjekter der andre dataarkiveringsløsninger (fagspesifikke eller Sigma2) ikke er åpenbare. UB har opprettet et lag av kuratorer som representer alle vår avdelingsbibliotek og samarbeider også tett med DataverseNO ved UiT som er hovedaktør bak DataverseNO. Sammen vil vi veilede våre forskere i hvordan de best kan arkivere dataene sine og være sikre på at det er gjort på en god måte.  

Dataverse er en open source plattform utviklet ved Harvard University. Arkivet har fått internasjonal oppslutning og har de siste årene blitt tatt i bruk i flere europeiske land. Den største Dataverse-installasjonen er DataverseNL med det ledende organet DANS i Nederland, og i Danmark ble det nylig kjent at Københavns Universitet skal implementere og drifte et nasjonalt DeiC Dataverse arkiv. Åpen dataarkivering er et vesentlig bidrag til FAIR-prinsippene som skal sikre at forskningsdata og metadata blir tilgjengelig til gjenbruk for andre.  

UBs arbeid med DataverseNO og arkiveringsløsninger er tett koplet til FAIR@UiO-prosjektet. UB er også med i et nyoppstartet nasjonalt kuratornettverk for FAIR forskningsdata, et prosjekt initiert av UiT med støtte av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet skal bidra til at deltakerinstitusjonene sammen styrker sin kurateringsstøtte for å oppfylle krav og forventninger til håndtering og deling av forskningsdata.  

Vi oppdaterer nå våre nettsider med informasjon om våre kurateringstjenester for forskere som ønsker å publisere data i DataverseNO. På våre nettsider kan du også lese mer om forskningsdatahåndtering og åpen og reproduserbar forskning. For spørsmål om DataverseNO eller andre arkiveringsløsninger kan vi kontaktes på research-data@uio.no.

Emneord: åpen forskning, forskningsdata, åpne data, forskningsmetoder, digitale forskningsmetoder, reproduserbarhet Av Anne Sæbø
Publisert 30. sep. 2022 08:29 - Sist endret 30. sep. 2022 08:29
About-image

Vi blogger om arbeid og ressurser ved UiO der digitale forskningsmetoder er involvert. Du finner informasjon om hvordan Digital Scholarship Center kan hjelpe deg som student eller forsker med å ta i bruk digitale forskningsmetoder.

Har du tips til saker? Send e-post til digiforskbloggen@ub.uio.no