English version of this page

Senter for digital forskerstøtte (DSC)

På Senter for digital forskerstøtte (DSC) får du veiledning i hvordan du på best mulig måte kan benytte deg av digitale verktøy og metoder i forsknings- og formidlingsarbeidet.

Illustrasjonsbilde

 • Åpen tilgang
  • Informasjon om åpen tilgang, forlagsavtaler, egenarkivering, krav og retningslinjer.
 • Åpen og reproduserbar forskning
  • Gjør forskningen din mer åpen og reproduserbar.
 • Forskningsdatahåndtering
  • Håndtering av data både under og etter et forskningsprosjekt.
 • Tekstutvinning
  • Informasjon om bruk av digitale verktøy for å søke, utvinne og analysere tekstdata.
 • Systematisk litteratursøk
  • Informasjon om systematisk litteratursøk, hvordan komme i gang og hvordan du kan få hjelp.
 • Visualisering
  • Bruk av visuelle metoder for å utforske, kommunisere og forstå data.
 • Carpentry@UiO
  • Tilbyr kurs i grunnleggende digitale ferdigheter som koding og databehandling.
 • Referansehåndtering
  • Referansestiler, referanseverktøy og informasjon om referering.
 • Digiforskbloggen
  • En blogg om arbeid og ressurser ved UiO der digitale forskningsmetoder er involvert.

Image may contain: Font, Art, Symmetry, Pattern.Digital Scholarship Days - call for Workshops

Digital Scholarship Days finner sted 10. - 13. januar 2023, og er et arrangement for forskere som er interessert i å lære mer om digitale verktøy, metoder, åpen vitenskap, datahåndtering m.m.

Kurs og workshops

30. nov. 2022 13:0015:00, Zoom
12. des. 2022 13:0014:30, Zoom

Nyttige ressurser på UiO

Kontakt DSC

Du kan sende henvendelser til digitalscholarship@ub.uio.no.