English version of this page

Tekstutvinning

Tekstutvinning ("text mining"), også referert til som digital tekstanalyse, går ut på å bruke digitale verktøy til å søke, utvinne og analysere tekstdata.

«Text mining or text analytics is an umbrella term describing a range of techniques that seek to extract useful information from document collections through the identification and exploration of interesting patterns in the unstructured textual data of various types of documents – such as books, web pages, emails, reports or product descriptions.» (Truyens & van Eecke, 2014)

Hvorfor tekstmining? Automatiserte søketeknikker kan gi oversikt over mønstre og tendenser i store tekstmasser. Dette kan gi innsikt som ville være vanskelig og svært tidkrevende å oppnå ved hjelp av kvalitative metoder alene.