English version of this page

Ingen bestillingsmuligheter i Oria?

Det er ikke alltid mulig å bestille i Oria.

  • Studenter og eksterne brukere kan ikke bestille bøker og tidsskrifter som er tilgjengelige på åpen hylle, men må hente disse selv. Dette gjelder ved HumSam-biblioteket, Sophus Bugge, Teologisk bibliotek og Juridisk bibliotek.
  • Eksterne brukere kan ikke bestille bøker fra andre bibliotek.
  • Hvis boken er tilgjengelig online, er det ikke mulig å bestille trykt utgave fra et annet bibliotek.
  • Det er ikke mulig å bestille bøker som kun er tilgjengelige for dagslån eller er del av referansesamlinger som ikke er til utlån.

Gjelder ingen av disse unntakene, og du fortsatt ikke får bestilt, kontakt oria-hjelp@ub.uio.no.

Publisert 29. aug. 2022 14:28 - Sist endret 1. sep. 2022 09:09