Ingen bestillingsmuligheter i Oria?

Det er ikke alltid mulig å bestille i Oria.

Dette gjelder i tilfeller der:

  • Boka er på hylla på HumSam-biblioteket, Sophus Bugge eller Juridisk bibliotek og du er student på campusen der boka befinner seg. Da må du hente boka selv.
  • Boka ikke finnes på Universitetet i Oslo, og du ikke er student eller ansatt ved UiO eller OUS. Du må være student eller ansatt på UiO/OUS for å bestille bøker fra andre bibliotek.
  • Det er elektronisk tilgang og du kan lese boka eller artikkelen online. Da kan du ikke bestille trykt utgave (med mindre denne er tilgjengelig på Universitetsbiblioteket).

Gjelder ingen av disse unntakene, og du fortsatt ikke får bestilt, kontakt oria-hjelp@ub.uio.no.

Publisert 16. feb. 2018 09:20 - Sist endret 26. feb. 2020 13:35