Emnesøk

Dewey emneregister - søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne.

HUMORD er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Du kan også søke etter publikasjoner basert på emne i søkefeltene i Oria.

Deweynumre for medievitenskapelig litteratur

Under følger en oversikt over viktige deweynumre for medievitenskap. Klikk på numrene for å se trefflister i dewey emneregister og i Oria:

Publisert 21. sep. 2010 12:01 - Sist endret 3. mai 2016 13:42