Medievitenskap - Fagressurser

Søk i fagdatabaser

 • Sociological Abstracts
  Omfattende base som dekker sosiologi, sosialantropologi, medievitenskap, pedagogikk og andre beslektede fag. Viser sammendrag, referanselister og siteringsrelasjoner.
 • Web of Science
  ISI-basene er inndelt i tre fagområder: Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index og Science Citation Index. Her kan man søke etter artikler, bokanmeldelser og siteringer. Rangerer tidsskrifter etter siteringsfrekvens - såkalt "impact factor".
 • Ncom (1975-2006)
  NORDICOMs database over nordiske medieforskningspublikasjoner (monografier, antologier, kapitler, artikler, papers, hoved- og masteroppgaver, rapporter etc)
 • NCOM (2006- )
  NORDICOMs database over nordiske medieforskningspublikasjoner (monografier, antologier, kapitler, artikler, papers, hoved- og masteroppgaver, rapporter etc).

Boksøk

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

Tidsskrifter

Andre fagressurser

Andre nettressurser


Fagansvarlig

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.


Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?


Studier innen medievitenskap