Unni Knutsen

Seksjonsleder
Bilete av Unni Knutsen
English version of this page
Telefon +47-22855673
Mobiltelefon +47-95777978
Rom 2222
Brukarnamn
Besøksadresse HumSam-biblioteket Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1009 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

 • Leder – Metadata og samlingsforvaltning

Bakgrunn

 • Utdanning
  • Engelsk grunnfag, Høgskolen i Telemark, 1977
  • Bibliotekar, Statens bibliotekhøgskole, 1980
  • Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo, 2007
    
 • Arbeidserfaring
  • Lunner bibliotek, 1980-1981
  • Biblioteksentralen, 1981-1989
  • Norges bank, 1989-1994
  • Universitetsbiblioteket i Oslo / Nasjonalbiblioteket, 1994-2004
  • Høgskolen i Oslo / Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for arkiv-. bibliotek- og informasjonsfag, 2004-2013

Verv

 • Medlem i Norsk bibliotekforenings valgkomité, 2018-
 • Medlem av den Norske katalogkomité, 2013-
 • Medlem av IFLA Cataloguing Section, 2011-2019
 • Medlem av fakultetsstyret, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2011-2013
 • Medlem av IFLA Working Group on Guidelines for National bibliographies, 2002-2008
 • Medlem av IFLA Bibliography Section, 1999-2007
 • Medlem av ISSN General Assembly, -2004
 • Medlem av ISBD(S) Working Group, 1999-2002
Emneord: Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Bibliografisk arbeid, Metadata, Mapping, Ledelse

Publikasjonar

Bøker og liknande publikasjoner

Haugland, M., Knutsen, U., Sogge, A., & Svingeseth, E. K. (1980). Sigurd Evensmo: En bibliografi over selvstendige skrifter og avisartikler.  Oslo: Statens bibliotekhøgskole.

Granholt, G. K., & Knutsen, U. (1995). Hermod Skånland: En bibliografi 1945-1994. Oslo: Norges bank.

Knutsen, U. (2007). Ut og stjæle poster?: Effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes katalogarbeid. Henta frå https://oda.hioa.no/en/item/asset/dspace:883/389775.pdf

Knutsen, U. (2009).  Fragmentering eller fellesløsning?: Organisering av norsk bibliografisk produksjon. Oslo: ABM-media. Finst òg i elektronisk form: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041905023

Knutsen, U. (2014, 17. november).  Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Oppdateres ikke, inngått i Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil

 

Artikler og bokkapitler

International Federation of Library Associations and Institutions, Section on Cataloguing. (2002). ISBD (CR): International standard bibliographic description for serials and other continuing resource : Revised from the ISBD(S): International standard bibliographic description for serials. München: Saur.

Knutsen, U. (2002). Changes in national bibliographies: 1996-2000. Alexandria 14(1), 3-11.

Knutsen, U. (2002). ISBD (CR) and title changes - applied in practice. Henta frå http://archive.ifla.org/IV/ifla68/papers/152-162e.pdf

Knutsen, U. (2003). Electronic national bibliographies: State of the art review. Henta frå http://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/109e-Knutsen.pdf

Knutsen, U. (2003). Working in a distributed electronic environment: Experiences with the Norwegian edition [DDK 5]. Henta frå http://archive.ifla.org/IV/ifla69/papers/122-Knutsen.pdf

Knutsen, U., & Lopez, F. M. (2004). Survey on the state of national bibliographies in Latin America. Henta frå http://archive.ifla.org/VII/s12/pubs/s12-national-bibliography-latinamerica.pdf

Knutsen, U. (2006). Bibliographic control in the Nordic countries. IFLA Journal  32(1), 5-12.

Knutsen, U. (2006).  Survey on the state of national bibliographies in Asia. Henta frå http://archive.ifla.org/VII/s12/pubs/Survey-Asia_MiddleEast-report.pdf

Knutsen, U. (2007).  Survey on the state of national bibliographies in Africa. Henta frå http://archive.ifla.org/VII/s12/pubs/Survey-Africa-report.pdf

Knutsen, U., & Zumer, M. (2007). Online national bibliography. I Encyclopedia of Library and Information Science (2 ed.). DOI: 10.1081/E-ELIS-120026970

Knutsen, U., & Dahl, T. A. (2008). Sustainable library services built on open source software : A case story from Kenya. I B. Dione, &  R. Savard (Eds.), Managing technologies and automated library systems  in developing countries: Open source vs commercial options (s. 51-59). München: Saur.

Knutsen, U., Clavel-Merrin, G., Danskin, A., Parent, I., & Varniene-Janssen, R. (2009).  
Organisation and management of national bibliographies. I IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies,  Maja Žumer (Ed.),  National bibliographies in the digital age: Guidance and new directions (s. 79-102). München,  Saur.

Massey, D., Knutsen, U., & Tallerås, K. (2010). Frigjør data: Hvad fanden nøler I efter? Bok og bibliotek 77(3), 60-62.

Dahl, T. A., & Knutsen, U. (2011). Nytt BIBSYS, akterutseilte folkebibliotek? Bok og bibliotek 78(5), 44-46.

Dahl, T. A.,  Knutsen, U., & Tallerås, K. (2011). Mellom tradisjonen og weben: Katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning. I R. Audunson (Red.), Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap (s. 141-163). Oslo: ABM-media.

Møyner, E., Markeset, G.,  Herning, H. , & Knutsen, U. (2011). Forskningsbasert undervisning.  I G. Bjørke, Høgskolepedagogisk grunnkvalifisering med utgangspunkt i erfaringar frå Grunnkurs i høgskolepedagogikk og Program for pedagogisk basiskompetanse ved Pedagogisk utviklingssenter 1996-2012 (s. 111-114). Oslo: Høgskolen i Oslo.

Knutsen, U., & Rype, I. (2012). Bruk av Dewey i norske bibliotek. Bok og bibliotek 79(4), 36-37.

 

 

 • Dahl, Tor Arne; Knutsen, Unni & Tallerås, Kim (2011). Mellom tradisjonen og weben: katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning, I: Ragnar Andreas Audunson (red.),  Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap.  ABM-media AS.  ISBN 9788299793254.  Kapittel.  s 141 - 163 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Møyner, Elisabeth; Markeset, Gro; Herning, Hilde & Knutsen, Unni (2011). Forskningsbasert undervisning, I: Gerd Bjørke (red.),  HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling.  Høgskolen i Oslo og Akershus.  ISBN 9788257947583.  FoU basert undervisning.  s 111 - 114
 • Knutsen, Unni; Clavel-Merrin, Genevieve; Danskin, Alan; Parent, Ingrid & Varniene-Janssen, Regina (2009). Organisation and management of national bibliographies, In Maja Zurner (ed.),  National bibliographies in the digital age: guidance and new directions.  K.G. Saur Verlag.  ISBN 978-3-598-24287-8.  Kap. 6.  s 79 - 102
 • Knutsen, Unni & Dahl, Tor Arne (2008). Sustainable library services built on open source software : a case story from Kenya, In Bernard Dione & Réjean Savard (ed.),  Managing technologies in developing countries : Open Source vs commercial options = Le management des technologies dans les pays en développement : logiciels libres vs options commerciales.  K.G. Saur Verlag.  ISBN 978-3-598-22038-8.  Opening papers.  s 51 - 59
 • Knutsen, Unni (2006). Bibliographic control in the Nordic countries. IFLA Journal.  ISSN 0340-0352.  32(1), s 5- 12 Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2006). Controllo bibliografico nei paesi nordici. Bollettino AIB.  ISSN 1121-1490.  46(4(dicembre 2006)), s 331- 342
 • Knutsen, Unni (2005). Bibliografičeskij učët v Severnych stranach. Bibliografija (Bibliography).  ISSN 0869-6020.  (6), s 136- 144
 • Knutsen, Unni (2005). Elektronine valstybine bibliografija : dabartines bukles apzvalga. Bibliografija.  ISSN 1392-1991.  s 16- 18
 • Knutsen, Unni (2004). Bibliografinė apskaita ir tęsiamųjų išteklių traktavimas. Bibliografija.  ISSN 1392-1991.  s 14- 17

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Knutsen, Unni (2009). Fragmentering eller fellesløsning? : organisering av norsk bibliografisk produksjon. ABM-media AS.  ISBN 978-82-8105-078-5.  113 s. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (ed.) (2005). "Online national bibliography". Artikkel i Encyclopedia of Library and Information Science. Marcel Dekker.  17 s. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Knutsen, Unni (2020). Paneldebatt om fremtiden for metadataleveransen fra Nasjonalbiblioteket.
 • Knutsen, Unni; Rype, Ingebjørg; Jørgensen, Johan Aimo Soilammi & Munkebyaune, Anne K (2020). Metadatakvalitet i konsortiet : del I og II. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2019). UBO og RDA : praktiske erfaringer.
 • Knutsen, Unni; Heggø, Dan Michael Olsen; Hoff, Karoline; Konestabo, Heidi Sjursen; Kuldvere, Lembi Viola & Lundetræ, Vibeke Stockinger (2019). Mapping for sluttbrukertjenester : sluttrapport.
 • Knutsen, Unni; Heggø, Dan Michael Olsen; Hoff, Karoline & Lundetræ, Vibeke Stockinger (2019). Still crazy after all these years : DDC mapping in discovery systems.
 • Knutsen, Unni & Jørgensen, Johan Aimo Soilammi (2019). E-ressurser : katalogisering og metadatakvalitet.
 • Knutsen, Unni & Hoff, Karoline (2018). Mapping for end users : a work in progress report.
 • Knutsen, Unni (2017). Konkurransen om metadata. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  83(1), s 50- 51
 • Knutsen, Unni (2017). Mapping to Dewey.
 • Knutsen, Unni (2017). Rapport fra den internasjonale grasrota. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  83(5), s 3- 5
 • Knutsen, Unni & Refsland, Irene (2017). Metadata in Alma Community Zone.
 • Knutsen, Unni & Rype, Ingebjørg (2017). Sharing classification data: cooperation across boundaries and libraries.
 • Knutsen, Unni; Rype, Ingebjørg & Munthe, Anette (2017). Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon.
 • Knutsen, Unni; Sørlie, Marit & Sundby, Ove (2017). Metadatakvalitet på e-bøker i Alma Community Zone.
 • Bjerkholt, Hilde Kvein; Knutsen, Unni & Konestabo, Heidi Sjursen (2016). Er økt gjenbruk av klassifikasjonsdata mulig? Dewey klassifiseringspraksis ved HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket ved UBO. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knutsen, Unni (2016). Amerikansk bibliotekteknikk.
 • Knutsen, Unni (2016). Metadata i Community Zone.
 • Knutsen, Unni (2016). Principles underlying the EDUG recommendations for mapping involving Dewey.
 • Knutsen, Unni & Heggø, Dan Michael Olsen (2016). Mapping to WebDewey : knowledge organization in a rough terrain.
 • Knutsen, Unni (2015). Deweysystemet i Norge: noen sveip gjennom en mangfoldig historie.
 • Knutsen, Unni (2015). Framtidens biblioteksystemer.
 • Knutsen, Unni & Conradi, Elise (2015). Dewey fra menneske til maskin og fra maskin til menneske.
 • Knutsen, Unni & Falck, Ketil (2015). Metadata i Alma – hvordan blir vår nye registreringshverdag?.
 • Knutsen, Unni; Seland, Grete; Heggø, Dan Michael Olsen & Gulbrandsen, Are Dag (2015). På vei mot en generell norsk tesaurus? : delprosjekt Metodikk for mapping av Humord mot WebDewey : Rapport.
 • Ohren, Oddrun; Heggø, Dan Michael Olsen; Hougaard, Berit Sonja; Johnsen, Lars; Knutsen, Unni; Kuldvere, Lembi Viola; Lundetræ, Vibeke Stockinger; Lundevall, Mari; Rydland, Kirsten; Rype, Ingebjørg & Tjelta, Torstein (2015). En norsk generell tesaurus?.
 • Knutsen, Unni (2014). Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni & Gulbrandsen, Are Dag (2014). På randen av mapping. Skriftserien Bibliotheca Nova.  ISSN 1894-1427.  (4), s 36- 46
 • Knutsen, Unni (2013). 0-9 med Dewey.
 • Knutsen, Unni (2013). Prøveklassifikasjon etter norsk webDewey.
 • Knutsen, Unni (2013). Resource Description and Access (RDA).
 • Knutsen, Unni (2013). Who needs Dewey? A Norwegian perspective [key note presentation].
 • Knutsen, Unni (2012). Endringsledelse. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2012). Endringsledelse. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2012). Mapping til Dewey - møteledelse og oppsummering av resultater. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2012). «Nån jävla ordning ska det va’» : små folkebibliotek om Dewey. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2012). Who needs Dewey? A Norwegian perspective : keynote. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2012). Årets bibliotekprosjekt 2011. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  79(1), s 20- 26 Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni & Rype, Ingebjørg (2012). Bruk av Dewey i norske bibliotek. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  79(4), s 36- 37 Vis sammendrag
 • Dahl, Tor Arne & Knutsen, Unni (2011). Nytt BIBSYS, akterutseilte folkebibliotek?. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  78(5), s 44- 46
 • Knutsen, Unni (2011). Fornyelse i bibliotekkatalogens dyp. Bibliotekforum.  ISSN 0806-4725.  36(6), s 32- 33
 • Knutsen, Unni (2011). Prinsipper for åpne, bibliografiske data. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  (6), s 26- 27 Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2011). RDA - en praktisk innføring.
 • Knutsen, Unni & Tallerås, Kim (2011). Ikke helt konge : svar til Kari Frodesens artikkel Konge for en dag. Bibliotekaren (Oslo).  ISSN 0804-4147.  (9), s 28- 29
 • Knutsen, Unni (2010). ... men graset er grønt for æille. BIBSYS-NYTT.  (1) Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2010). Fragmentering eller fellesløsning?. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2010). Fragmentering eller fellesløsning? : organisering av norsk bibliografisk produksjon.
 • Knutsen, Unni (2010). Fragmentering eller samverkan.
 • Knutsen, Unni (2010). Mens vi venter på RDA.
 • Knutsen, Unni; Massey, David & Tallerås, Kim (2010). Frigjør data - Hvad fanden nøler I efter?. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  77(3), s 60- 62 Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2009). Teoretisk vs pragmatisk syn på FRBR og MARC. Hvilke feil og mangler ved AACR2 løser RDA?.
 • Knutsen, Unni; Brandvold, Anne Berit; Dragsten, Arnt; Arntzen, Jonas Svartberg & Røijen, Kristin Elisabeth (2009). Høringsuttalelse fra Norsk Bibliotekforening om BIBSYS behovsanalyse. [www ]. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2008). Building a community library as an educational resource in an underprivileged neighbourhood.
 • Knutsen, Unni (2008). Lost in translation? Norsk oversettelse av Koha.
 • Knutsen, Unni (2008). MARC21 vs. NORMARC.
 • Knutsen, Unni (2008). Ut og stjæle poster? - effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes kataloger.
 • Knutsen, Unni & Nordlie, Ragnar (2008). NBF legger årets kinderegg?. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  75(1)
 • Knutsen, Unni & Nordlie, Ragnar (2008). Spredningsstrategier for metadata.
 • Knutsen, Unni & Ådland, Marit Kristine (2008). Oversettelse av Koha versjon 3.0 fra engelsk til nynorsk.Koha er et webbasert biblioteksystem basert på åpen kildekode. Vis sammendrag
 • Tallerås, Kim & Knutsen, Unni (2008). Introduction to Integrated Library Systems and Koha. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2007). Noen utfordringer ved dagens bibliotekkataloger …. Nye muligheter for tjenesteutvikling?.
 • Knutsen, Unni (2007). Survey on the state of national bibliographies in Africa. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2007). Ut og stjæle poster? : Effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes katalogarbeid. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2007). Ut å stjæle poster?. BS-katalogen.  (23), s [1]- [3]
 • Knutsen, Unni & Dahl, Tor Arne (2007). Sustainable library services built on open source software : A case story from Kenya. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni; Nordlie, Ragnar & Pharo, Nils (2007). Se konstruktivt på mulighetene!. Bob : Bok og bibliotek.  ISSN 0006-5811.  (6), s 36- 39 Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2006). Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays.
 • Knutsen, Unni (2006). Bibliografičeskii učët y Severnykk stranakk. Novosti Rossikogo komiteta IFLA.  58(1), s 42- 50 Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2006). Survey on the state of national bibliographies in Asia. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2005). Bibliographic control in the Nordic countries. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2005). Deweys desimalklassifikasjon (DDK) og Norge. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2004). Bibliographic control and the treatment of continuing resources. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2004). Survey on the state of national bibliographies in Latin America. Vis sammendrag
 • Knutsen, Unni (2004). The state of the national bibliography in Latin America. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 6. sep. 2013 15:21 - Sist endra 19. mai 2021 09:40