Om skriftserien

Ansvarleg redaktør: Hanne Graver Møvig

Redaksjon: Kirsten Borse Haraldsen, Halvor Kongshavn og Henrik Keyser Pedersen (leder).

Heftene i skriftserien kommer ut etter behov som trykte hefter og i elektronisk form. Trykt utgave: ISSN 1504-9876. Elektronisk utgave: ISSN 1504-9884.

Få trykt utgåve gratis ved å henvende deg til lederen for redaksjonen: h.k.pedersen@ub.uio.no.

Publisert 6. nov. 2018 13:41 - Sist endret 3. sep. 2020 15:49