Skrifter frå Universitetsbiblioteket i Oslo

Skriftserien er eit framhald av UBO skrifter /Universitetsbiblioteket i Oslo, som kom ut i trykt form fram til 1998. Han omfatter skrifter med eit vitskapelig eller eit praktisk innhold, gjerne med tilknyting til bibliotek og biblioteksarbeid.

Sjå redaksjonelle retningslinjer

Om skriftserien

11 - Hegna, Knut: Forskningsbiblioteket – fra kortkatalog til Twitter. 45 tekster på 37 år

Er datateknologien skremmende eller inspirerende for biblioteket? Universitetsbibliotekets mangeårige fagreferent i informatikk, Knut Hegna, stilte spørsmålet for første gang i 1980. Denne samlingen av hans utvalgte tekster viser at Hegna i årenes løp har funnet mange ulike svar på dette spørsmålet. Last ned i pdf-format.


10 - Vibe, Anne-Mette: Therese Bertheau – Tindestigerske og Lærerinde

«Frøken Bertheau, the first lady who ascended Skagastølstind did much noble work by proving that mountain climbing is a grand sport for women as well as for men», har den berømte engelske klatreren William Cecil Slingby sagt om Therese Bertheau. Last ned i pdf-format.


09 - Fredrik Barth: A Bibliography. Compiled by Astrid Anderson and Frøydis Haugane.

Anderson, Astrid og Frøydis Haugane: Fredrik Barth: A Bibliography. Last ned i pdf-format.


08 - PhD candidates and the research process. The library’s contribution

Eystein Gullbekk, Tove Rullestad,Maria Carme Torras i Calvo: PhD candidates and the research process. The library’s contribution. Last ned i pdf-format


07 - Eystein Gullbekk, Tove Rullestad, Maria Carme Torras i Calvo: Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag

Temaet for denne rapporten er hvordan ph.d.-kandidater arbeider for å finne fram til og vurdere faglige kilder og relevant litteratur. Last ned i pdf-format


06 - Brandsæter, Signe og Engelstad, Svein (red.): (2011 ) Kunnskap – Samlinger – Mennesker. Universitetsbiblioteket og forskningen gjennom 200 år

Universitet i Oslo og Universitetsbiblioteket feiret i 2011 200-års jubileum. Jubileet ble markert med en samling artikler som tar for seg en rekke ulike aspekter ved biblioteket. Last ned i pdf-format


05 - Catalogue of the "Kroepelien collection" or "Bibliotheca Polynesiana"

Engelstad, Svein A.H.: Catalogue of the Kroepelien collection or Bibliotheca Polynesiana : owned by the Oslo University Library, deposited at the Kon-Tiki Museum in Oslo. Last ned i pdf-format


04 - Signe Brandsæter, Knut Hegna, Anita P. Lørdahl, Bård Tuseth (red.): Biblioteket og forskningen - Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. - 4. juni 2008

Foredragene fra Fagreferent-konferansen publiseres i dette skriftet, og viser det store omfanget av viktig arbeid og forskning som fagreferenter står for i norske fagbibliotek. Last ned i pdf-format


03 - Eidsfeldt, Anne: Engelsk historiografi 1500 - 1800.

En presentasjon av UBOs samlinger om engelsk politisk historie utgitt i perioden. Katalog med historiografisk innledning. Last ned i pdf-format


02 - Ruud, Inger Marie: Den som dør, får se. Gravskikker og forestillinger om døden i noen religioner og kulturer

Om gravskikker og synet på døden i de fire ikke-kristne verdensreligionene, og i vår kultur frem til moderne tid. Last ned i pdf-format


01 - Svein Engelstad (red.): Bokhistoriske foredrag. Festskrift til Jan Erik Røed

Foredrag om bokhistorie, fra et stort nordisk bokhistorisk seminar i anledning av bibliotekdirektør Jan Erik Røeds avgang. Last ned i pdf-format

Publisert 6. nov. 2018 13:44 - Sist endret 16. apr. 2021 10:06