01 - Svein Engelstad (red.): Bokhistoriske foredrag. Festskrift til Jan Erik Røed

Foredrag om bokhistorie, fra et stort nordisk bokhistorisk seminar i anledning av bibliotekdirektør Jan Erik Røeds avgang. Last ned i pdf-format

Sammendrag

Universitetsbiblioteket i Oslo arrangerte 14. september 2006 et stort nordisk bokhistorisk seminar i anledning av bibliotekdirektør Jan Erik Røeds avgang.

Foredragene som ble holdt på dette seminaret, presenteres, i noe tilpasset form, her i dette festskriftet. Det var første gang Universitetsbiblioteket arrangerte et slikt seminar. Forhåpentligvis blir det ikke et engangstilfelle.

Bokhistorie er ikke noe universitetsfag og heller ikke noe spesielt satsingsområde for Universitetsbiblioteket. Dette er et emne som Nasjonalbiblioteket har ansvaret for etter at Universitetsbiblioteket og Nasjonalbiblioteket ble to atskilte institusjoner. Alle som arbeider i et bibliotek, er likevel naturlig nok interessert i bok- og samlingshistorie, spesielt innenfor våre egne fagområder, selv om dette faller på siden av våre daglige oppgaver.

Universitetsbiblioteket i Oslo har en fortid sammen med det Kongelige Bibliotek i København, siden grunnstammen av våre bøker kom derfra. Bibliotekshistorisk er det derfor svært interessant å gå rundt i samlingene, der en finner bøker fra ulike perioder i det Kongelige Bibliotek, samt ex-libris og monogrammer fra mange kjente danske boksamlere.

JE 7.11.2007

Emneord: Festskrift, Bokhistorie, Norge, Danmark, Storbritannia
Publisert 27. aug. 2008 12:09 - Sist endret 29. okt. 2020 10:18