03 - Eidsfeldt, Anne: Engelsk historiografi 1500 - 1800.

En presentasjon av UBOs samlinger om engelsk politisk historie utgitt i perioden. Katalog med historiografisk innledning. Last ned i pdf-format

Sammendrag

Universitetsbiblioteket i Oslo har store samlinger med eldre utenlandsk litteratur om naturvitenskap, medisin, rettsvitenskap, samfunnsfag og humaniora, trykt i perioden 1500 til 1800. Mange av disse bøkene er gaver, og her må spesielt nevnes dublettsamlingen fra Det Kongelige Bibliotek i København, som ble gitt universitetsbiblioteket i gave i 1811. Denne samlingen inneholdt svært mye eldre litteratur.

Det finnes ikke i dag en komplett systematisk katalog hvor man kan gå emnemessig inn i bibliotekets eldste samlinger. Man må enten kjenne navnet på forfatteren eller verket for å finne bøkene i samlingene. Hvis man ikke har slike opplysninger, er det umulig å vite hva samlingene inneholder. I dette skriftet presenteres en katalog over universitetsbibliotekets samling om engelsk politisk historie utgitt i perioden 1500 til 1800. Bøkene i katalogen blir deretter satt inn i en historiografisk sammenheng. Hvem var de mest profilerte historieskriverne, fortrinnsvis i England, i denne perioden? Hvilke temaer var de opptatt av når det gjaldt engelsk historie, og i hvilken form skulle historien skrives? Er samlingen ved universitetsbiblioteket en representativ samling om emnet? Er det foretatt en bevisst samlingsoppbygging over slik litteratur, eller er samlingen blitt til ved tilfeldigheter? Denne fremstillingen prøver å gi svar på disse spørsmålene.

JE 15.05.2008

Emneord: Historiografi, 1500-tallet, 1600-tallet, 1700-tallet, England
Publisert 20. okt. 2008 11:03 - Sist endret 16. apr. 2021 10:03