07 - Eystein Gullbekk, Tove Rullestad, Maria Carme Torras i Calvo: Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag

Temaet for denne rapporten er hvordan ph.d.-kandidater arbeider for å finne fram til og vurdere faglige kilder og relevant litteratur. Last ned i pdf-format

Sammendrag

Temaet for denne rapporten er hvordan ph.d.-kandidater arbeider for å finne fram til og vurdere faglige kilder og relevant litteratur. Videre tar forfatterne av rapporten for seg hvordan ph.d.-kandidater forholder seg til publisering av egen forskning, hva de opplever som utfordrende i disse prosessene, og hva de venter å finne av støtte og veiledning i forskningsbibliotekene. Ved å se nærmere på ph.d.-kandidatenes praksis, utfordringer i forskningshverdagen og erfaringer med bibliotekenes tjenester gir forfatterne bibliotekene et kunnskapsgrunnlag, som kan utnyttes når de skal utvikle tjenestene sine. Samtidig gir rapporten ph.d.-kandidater og forskere en spore til refleksjon over egne utfordringer.

Undersøkelsen som ligger til grunn for denne rapporten, er gjennomført som del av prosjektet “Information Management for Knowledge Creation” (2010-2013). Prosjektet er et samarbeid mellom universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen og Ålborg, Biblioteket ved Norges Handelshøyskole og Biblioteket ved Høgskolen i Bergen. Prosjektet mottar utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket i Norge.

JE 8.03.2012

Publisert 27. juni 2012 13:22 - Sist endret 29. okt. 2020 10:11