Organisasjon

Bibliotekstyret

Styret og medlemmane.

Leiargruppa

Oversikt over leiargruppa.

Administrasjonen

Medarbeiderar og ansvarsområder

Digitale tenester

Medarbeiderar og ansvarsområder