Bibliotekstyret

Bibliotekstyret er det øvste organ for Universitetsbiblioteket. Styret skal fastsetje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda, innanfor ramma av gjeldande lover, føreskrifter og reglement, og vedtak fatta av Universitetsstyret.

Bibliotekstyret har 8 medlemmar:

 • 4 vitskapelege representantar
 • 2 representantar for studentane
 • 1 representant for dei bibliotekstilsette
 • 1 ekstern representant

Bibliotekstyret skal ha ein styreleiar og ein nestleiar, oppnevnde av rektor blant dei 4 vitskapelege representantane i styret.

Styreleiar leier Bibliotekstyret og fører på vegne av dette tilsyn med bibliotekets verksemd. Styreleiar representerer styret eksternt innanfor styrets myndigheitsområde. Styreleiar leier styreforhandlingane, og samarbeider med bibliotekdirektøren om planlegging av styrearbeidet.

Valperioden for bibliotekstyret:

01.09.2013 - 31.08.2018. Studentrepresentantane veljast for eitt år av gangen.

Vitskapelege representantar og vararepresentantar

 • professor Petter Laake (​Det medisinske fakultet) leiar
 • førsteamanuensis Ingvill Rasmussen​ (Det utdanningsvitenskapelige fakultet)
 • professor John Asland​ (Det juridiske fakultet​)
 • professor Per Barth Lilje​ (Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet)
 • 1. vara: førsteamanuensis Anastasia Maravela​ (Det humanistiske fakultet)

Representant og vararepresentantar for dei bibliotekstilsette

 • spesialbibliotekar Marte Ødegaard​
 • 1. vara: spesialbibliotekar Geir Nordanger

Representantar og vararepresentantar for studentane

Periode: 1. juli 2017 - 30. juni 2018

 • Marius Frans Linus Hillestad
 • Christen Andreas Wroldsen
 • 1. vara: Jonas Nilsen
 • 2. vara: Markus Asprusten

Ekstern representant og vararepresentant

 • forfattar/astrofysiker Eirik Newth ​​
 • vara: journalist Kathrine Aspaas​​
Publisert 14. okt. 2010 22:21 - Sist endret 22. mai 2018 10:10