Bibliotekstyret

Bibliotekstyret er det øvste organ for Universitetsbiblioteket. Styret skal fastsetje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda, innanfor ramma av gjeldande lover, føreskrifter og reglement, og vedtak fatta av Universitetsstyret.

Bibliotekstyret har 8 medlemmar:

 • 4 vitskapelege representantar
 • 2 representantar for studentane
 • 1 representant for dei bibliotekstilsette
 • 1 ekstern representant

Bibliotekstyret skal ha ein styreleiar og ein nestleiar, oppnevnde av rektor blant dei 4 vitskapelege representantane i styret.

Styreleiar leier Bibliotekstyret og fører på vegne av dette tilsyn med bibliotekets verksemd. Styreleiar representerer styret eksternt innanfor styrets myndigheitsområde. Styreleiar leier styreforhandlingane, og samarbeider med bibliotekdirektøren om planlegging av styrearbeidet.

Valperioden for bibliotekstyret:

01.09.2018 - 31.08.2022. Studentrepresentantane veljast for eitt år av gangen.

Vitskapelege representantar og vararepresentantar

 • prodekan for undervisning Gunn Enli (​Det humanistiske fakultet) leiar
 • professor Ingvill Rasmussen​ (Det utdanningsvitenskapelige fakultet) nestleiar
 • professor II Kristin Bjordal (Det medisinske fakultet​)
 • professor Margunn Aanestad​ (Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet)
 • 1. vara: instituttleder Rein Aasland​ (Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet)
 • 2. vara: universitetslektor Annely Tomson (Det humanistiske fakultet)

Representant og vararepresentantar for dei bibliotekstilsette

 • hovedbibliotekar Geir Nordanger
 • 1. vara: universitetsbibliotekar Signe Brandsæter
 • 2. vara: spesialbibliotekar Mikaela Aamodt

Representantar og vararepresentantar for studentane

Periode: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

 • Eva Strømme Moshuus
 • Ingrid Uleberg
 • Susann Andora Biseth-Michelsen (1. vara)
 • Marius Frans Linus Hillestad (2. vara)

Ekstern representant og vararepresentant

 • instituttleder Tor Arne Dahl, OsloMet - Storbyuniversitetet ​​
 • vara: avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien, Nasjonalbiblioteket
Publisert 14. okt. 2010 22:21 - Sist endret 12. aug. 2019 11:12