English version of this page

Kjemi - Fagressursar

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Artikkelsøk i faget sine databasar

SciFinder Scholar / Chemical Abstracts
Full tilgang til heile Chemical Abstracts, CAS Registry file og Medline I tillegg til bibliografiske referansar inneheld SciFinder informasjon om reaksjonar med organiske forbindingar.

ACS Journal Archives
Fullteksttilgang til over 30 tidsskrift innan kjemi
og relaterte fagområde.

Scopus (Elsevier)
Referanse- og siteringsdatabase med fagleg vekt på realfag, medisin og samfunnsvitskap. Primærkjelder er tidsskrift (16500 titlar, blant dei er over 1200 Open Access), konferansar og patentar. Omfattar funksjonar for siteringssøk.

ISI Web of Science frå 1945-
Science citation index expanded, Social science citation index, Arts and humanities citation index, and Conference proceedings citation index.

 

Arrangementer

Nye bøker