Kurs ved Universitetsbiblioteket

Ved Universitetsbiblioteket har vi årlig over 8000 deltagere på kurs. Sjansen er stor for at vi har et tilbud som er nyttig også for deg, enten du er student, PhD-kandidat eller ansatt. Du kan lære å finne fram i faglig litteratur, om etisk bruk av kilder, kritisk kunne vurdere ulike typer informasjon og bruk av referanser og kildehenvisninger.

Kurs for studieprogrammer og emner

Finn et kurs innen ditt studieprogram eller emne.

Det humanistiske fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter

Det juridiske fakultet

Se alle kurs for jusstudenter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter Kurs for PhD-stipendiater

Det medisinske fakultet

Kurs for masterstudenter Kurs for profesjonsstudiet

Det odontologiske fakultet

Se alle kurs for odontologistudenter

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter

Det teologiske fakultet

Se alle kurs for teologistudenter

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Kurs for bachelorstudenter Kurs for masterstudenter

Enkeltstående kurs