print logo

Portugisisk - Fagressurser

Foto: Lisboa. Vanda Morgado©

Artikkelsøk i fagets databaser

Boksøk

BIBSYS ASK

Oria - katalog over bøker, tidsskrifter og artikler ved universitets- og høyskolebiblioteker i Norge.

HK1-Universitetsbibliotekets gamle hovedkatalog (Utenlandsk litteratur før 1966)

Hvor finner jeg bøker innen portugisisk i biblioteket?

Emnesøk i Bibsys

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordslister:

  • Dewey emneregister til BIBSYS: søk på emneord eller deweynummer for oversikt over hvordan litteraturen i biblioteket er klassifisert og plassert etter emne. For eksempel: Portugisisk språk begynner med 469 og Portugisisk litteratur (alle land) med 869.
  • HUMORD - tesaurus for BIBSYS er en hierarkisk organisert liste (tesaurus) over emneord brukt i biblioteket. Du kan browse eller søke i listen.

Nye bøker og innkjøp

Tidsskrifter

Andre fagressurser

Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Spør oss!

Litteratursøk, oppgaveskriving, forskerstøtte med mer.