English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vi tar HMS på alvor ved Universitetsbiblioteket. Dette er viktig for at våre ansatte og besøkende skal ha trygge og gode arbeidsplasser i inspirerende og sikre omgivelser. Det er også viktig at UBs samlinger forvaltes på en sikker og hensiktsmessig måte.

Målene for HMS-arbeidet ved Universitetsbiblioteket i Oslo er:

  • Ansatte og besøkende skal ha trygge og gode arbeidsplasser i inspirerende og sikre omgivelser.
  • UBs samlinger skal forvaltes på en sikker og hensiktsmessig måte.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentral UiO: 22 85 66 66

Ring nødetatene først, så vakt- og alarmsentralen.