English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Vi tek HMS på alvor ved Universitetsbiblioteket. Dette er viktig for at våre tilsette og besøkande skal ha trygge og gode arbeidsplassar i inspirerande og sikre omgivnader. Det er òg viktig at UB sine samlingar blir forvalta på ein sikker og føremålstenleg måte.

Måla for HMS-arbeidet ved Universitetsbiblioteket i Oslo er:

  • Tilsette og besøkande skal ha trygge og gode arbeidsplassar i inspirerande og sikre omgivnader.
  • UB sine samlingar skal forvaltast på ein sikker og føremålstenleg måte.

Nødnummer:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentral UiO: 22 85 66 66

Ring brannvesen/politi/ambulanse fyrst, så vakt- og alarmsentralen.