English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

HMS-arbeidet skal sikre ansatte og studenter en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Måla for HMS-arbeidet ved Universitetsbiblioteket i Oslo er:

  • Tilsette og besøkande skal ha trygge og gode arbeidsplassar i inspirerande og sikre omgivnader.
  • UB sine samlingar skal forvaltast på ein sikker og føremålstenleg måte.

På den sikre siden

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir informasjon om hva du skal gjøre når og hvis noe skjer. Ledelsen ved UiO oppfordrer alle ansatte og studenter til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innholdet!

Nødnummer:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentral UiO

22 85 66 66

Ring brannvesen/politi/ambulanse fyrst, så vakt- og alarmsentralen.

Kva gjør du ved krisehendingar?

Ved ulukker eller farlege situasjonar skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemanna), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsarbeidet ledes av bibliotekdirektør.