Brannvern

Målsetjinga for brannvern ved UiO er at det ikkje skal oppstå personskadar eller gå tapt store materielle verdiar på grunn av brannar.

Nedanfor finn du informasjon om brannvern ved desse bygga:

Domus Bibliotheca

Oversikt over etasjeansvarlege og branninstruksar.

Georg Sverdrups hus

Oversikt over etasjeansvarlege og branninstruksar.

Rikshospitalet

Prosedyre for brannalarm og evakuering.

Brannvern ved UiO

Sentral informasjon om brannvern ved UiO.