Brannvern

Målsetjinga for brannvern ved UiO er at det ikkje skal oppstå personskadar eller gå tapt store materielle verdiar på grunn av brannar.

Nedanfor finn du informasjon om brannvern med branninstruksar og etasjeansvarlege og ved desse bygga:


Brannvern ved UiO

Sentral informasjon om brannvern ved UiO.