English version of this page

Datarøkternettverket ved UiO

Datarøkternettverket ved UiO er en uformell gruppe med folk som innenfor ulike felt jobber med datahåndtering og datarøkting og er  knyttet til Universitet i Oslo. Nettverket jobber med å legge til rette for informasjonsutveksling og nye tverrfaglige samarbeid ved å dele erfaringer og eksempler på egen datahåndtering.

Møter

Datarøkternettverket ved UiO (UiO Data managers network) holder regelmessige møter der vi tar opp ulike tema knyttet til praktisk datahåndtering.

Tema for møtene velges av medlemmene og programmet for hvert møte settes sammen av styret, som er valgt av medlemmene og sitter i et år om gangen.

Bli med

Om du jobber med datahåndtering på UiO bli med i datarøkternettverket:

Meld deg på mailinglisten vår for møte innkallinger

Delta i vår Teams kanal

 Live Kvale og Matthew Good fra DSC ved Universitetsbiblioteket står for koordinering og tilrettelegging av Datarøkternettverket.

Styre 2022/23: Edna Xian Hu, Knut Wågan og Ferderico Bianchini

Spørsmål om håndtering av forskningsdata kan sendes til research-data@uio.no

Les mer om håndtering av forskningsdata på UiO

Tidligere styre:

2020/22: Torgeir Christiansen, Kayla Burnim, Jonas Ulleland og Luc Girod