Bibliografiske databaser i Zotero: en bærekraftig og brukervennlig løsning

Bibliografiene SakBib og SkrivBib har gjenoppstått med UB som sentral metodepartner for de norske forskningsmiljøene innen sakprosa og skriveforskning.

På UB får vi ofte henvendelser fra forskere om hjelp til å støtte eller ta over drift av databaser som det ikke lenger er gode tekniske løsninger for å vedlikeholde i forskningsmiljøene der de først ble opprettet. En utfordring både forskerne og vi har erfart, er å finne bærekraftige løsninger som ikke blir for personavhengige eller krever for mange ressurser og tung bruk av teknisk kompetanse for å drifte. 

Heldigvis har vi på UiO tilgang til programvare som kan sikre stabil og sikker drift av databaser over tid. Zotero er et slikt verktøy. Zotero er et fleksibelt referansehåndteringsverktøy med gode delingsmuligheter som også egner seg som plattform for å publisere bibliografiske databaser. På UB har vi nå tatt i bruk Zotero til å publisere to bibliografiske databaser for forskningsmiljø UiO har en sentral rolle i: SakBib og SkrivBib.

SakBib er forskningsmiljøet Norsk sakprosas bibliografi over norsk sakprosaforskning.

Skjermbilde av inngangssiden til SakBib.
Slik ser forsisden til SakBib ut i Zotero.

SkrivBib er Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning sin bibliografi over norsk og nordisk skriveforskning.

Skjermbilde av inngangssiden til SkrivBib.
Slik ser SkrivBib ut i Zotero.

Disse bibliografiene var begge utviklet i programvare som over tid ikke lenger ble oppdatert og som det dermed til slutt ikke lenger fantes sikker drift for, og når nettleserne oppdaterte seg av sikkerhetshensyn, forsvant tilgangen til bibliografiene totalt. 

Nå er dataene fra disse bibliografiene overført til Zotero, og med de mulighetene Zotero har til å organisere bibliografier med mapper og emneord, har all møysommelig oppbygget metadata og struktur blitt overført, og i tillegg har vi fått nye muligheter til å berike postene ytterligere. Ikke minst er Zotero en høyst brukervennlig plattform å drifte en bibliografisk database i, og veldig enkelt for brukere å benytte seg av med svært gode søk-, siterings- og eksportfunksjoner. Slik gjør vi også forskningen lettere tilgjengelig for studenter; og slik kan for eksempel SakBib- og SkrivBib-bibliografiene nå bli enda mer verdifulle for blant andre lektorstudenter over hele landet.

Zotero er gratis og open source, og UiO har dessuten Zotero-avtale som innebærer at alle ved UiO får ubegrenset med lagringsplass i Zotero. UB tilbyr kurs og veiledning i bruk av Zotero.

Emneord: Bibliografier, Databaser, Infrastruktur, Referansehåndteringsverktøy, Zotero Av Anne Sæbø
Publisert 22. apr. 2022 13:21 - Sist endret 15. juni 2022 22:02
About-image

Vi blogger om arbeid og ressurser ved UiO der digitale forskningsmetoder er involvert. Du finner informasjon om hvordan Digital Scholarship Center kan hjelpe deg som student eller forsker med å ta i bruk digitale forskningsmetoder.

Har du tips til saker? Send e-post til digiforskbloggen@ub.uio.no