English version of this page

Juridisk bibliotek (UJUR)

Juridisk bibliotek er Norges største juridiske fag- og forskningsbibliotek. Våre samlinger og tjenester er tilgjengelige for forskere, studenter og andre med behov for tilgang til juridiske kilder.

Våre bibliotek

Kontakt

Postadresse
Postboks 6713 St. Olavs plass
0130 OSLO

Telefon:
+47 22 85 98 85

Besøksadresse
Kristian Augusts gate 17
Domus Juridica
0164 OSLO

Stedkode:
341200