English version of this page

Juridisk bibliotek (UJUR)

Juridisk bibliotek er Norges største juridiske fag- og forskningsbibliotek. Våre samlinger og tjenester er tilgjengelige for forskere, studenter og andre med behov for tilgang til juridiske kilder.

Kontakt

Postadresse Postboks 6713 St. Olavs plass 0130 OSLO Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO Telefon: +47-22859885 E-post: Stedkode: 341200