Om tesaurusen Humord

Hva er Humord?

Humord er en norsk tesaurus for humaniora og samfunnsvitenskap med tilgrensende fagområder. Humord er også et indekseringssamarbeid.

Bakgrunn: Tesaurusprosjektet (1993-1994)

Deltakere: Universitetsbibliotekene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, med finansiell støtte fra Riksbibliotektjenesten (RBT)

Prosjektledelse: Norsk termbank, Universitetet i Bergen

Tesaurusgrunnlag: En emneordsliste bygget opp ved Fakultetsbiblioteket HF, Universitetsbiblioteket i Oslo 1988-1994.

Produkter:

  • Tesaurusen Humord
  • En håndbok med retningslinjer for tesaurusens struktur
  • Et regelverk for indekseringen

Litteratur: Almo, Marit & Ebeling, Jarle. (1995). Humord eller "det umuliges kunst". Synopsis,  26 (1), 41-48.

Tesaurusens innhold og omfang

Faglig innhold:

Humord er en strukturert samling emneord innen fagområdene humaniora og samfunnsvitenskap med randområder. Tesaurusen utvides løpende med nye emneord i samsvar med den litteraturen som kjøpes inn av samarbeidsbibliotekene. I løpet av 2011 er vokabularet utvidet med ca 4000 termer fra samfunnsvitenskapelige fagområder.

Antall termer:

Tesaurusen ble etablert i 1994 og inneholdt da ca 11.800 termer. Sommer 2019 inneholder tesaurusen ca. 18 600 hovedemneord og ca. 9800 synonymer registrert som se-henvisninger.

Engelsk oversettelse:

Fra høsten 2018 registrerer vi også engelske termer som se-henvisninger. Se også: Engelsk oversettelse av Humord.

Fire typer emneord:

  • Innholdsbeskrivende emneord, f.eks. Filosofi, Engelsk språk, Sosialantropologi.
  • Kronologiske emneord
  • Geografiske emneord
  • Formtermer: Beskriver dokumentets bibliografiske eller fysiske form.

Navn:

Tesaurusen inneholder geografiske navn, navn på perioder og historiske begivenheter, navn på skikkelser fra litteratur, mytologi og religion.
Tesaurusen inneholder ikke personnavn og navn på institusjoner. (Slike navn registreres obligatorisk i egne felt i Marc21.)

Struktur

Tesaurusen styres av regelverket i Humord håndbok som er basert på: Documentation : Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri. (1986). (2nd ed.) Genève: ISO. (International standard; ISO 2788).
Strukturen er i hovedsak hierarkisk med noe bruk av fasetter.

Publisert 27. nov. 2018 13:26 - Sist endret 25. okt. 2019 12:56