Mapping for sluttbrukertjenester

Hovedmålet for prosjektet er at UBs mappede vokabularer, Humord og Realfagstermer, kan utnyttes ved emnesøk i sluttbrukerverktøy.

Universitetsbiblioteket ved UiO sendte 16. februar 2017 prosjektsøknad (pdf) til Nasjonalbiblioteket om støtte til et toårig prosjekt, Mapping for sluttbrukertjenester. Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket (NB) i mai samme år.

Prosjektet Mapping for sluttbrukertjenester er en direkte videreføring av det toårige prosjektet Mapping mot norsk WebDewey, som fikk NB-midler for perioden 2015-2016. For ytterligere informasjon om dette prosjektet, se  prosjektsøknad (pdf) og tildelingsbrev (pdf), samt midtveisrapport til NB oktober 2015 og sluttrapport datert 6. juni 2017. Forløperen til Mapping mot norsk WebDewey var delprosjektet Tesaurus-mapping i prosjektet På vei mot en generell, norsk tesaurus?,  jfr. norsk og engelsk sluttrapport.

Prosjekt Mapping for sluttbrukertjenester vil bestå av tre hovedaktiviteter: utforsking, utvikling og mapping, som dels vil løpe parallelt og gripe inn i hverandre.

1) Utforske det kunnskapsorganisatoriske potensialet i mappinger fra et sluttbrukerperspektiv

2) Utvikle grensesnitt for sluttbrukerverktøy som utnytter mappinger i emnesøk

3) Ferdigstille mappingen av vokabularene Humord og Realfagstermer mot Norsk WebDewey

Midtveisrapport

Sluttrapport

Styringsdokument

Lenker og ressurser:

Datakilder

Datakilder som vi bruker i prosjektet:

Teknologi og standarder som brukes

EDUG og retningslinjer for mappingarbeidet

Prosjektet (i likhet med forløperne) deltar aktivt i EDUG-samarbeidet (European DDC Users Group), bl.a. med utarbeiding og vedlikehold av retningslinjer for mapping til/fra Dewey. Med utgangspunkt i disse har vi også utarbeidet prosjektinterne arbeidsdokumenter:

I forbindelse med EDUG Annual Meeting i 2015 og 2016 arrangerte vi workshop om mapping, og bidro med flere presentasjoner. Prosjektet presenterte status for mappingarbeidet på EDUG 2017, 2018 og 2019:

Formidling (inneværende prosjekt samt forløperne)

Trykksaker om mappingaktivitetene

Statistikk

  • Live statistikk og status for mappingarbeidet (lambda.biblionaut.net/stats)
Publisert 25. juni 2015 16:26 - Sist endret 23. aug. 2022 09:08