Hvor finner jeg fagbøker i medievitenskap i biblioteket?

Søk i Oria etter bøker og tidsskrifter (ikke artikler) i norske universitets- og høyskolebibliotek

Søk i WorldCat for bøker i bibliotek over hele verden

Bøker:

Universitetsbiblioteket i Oslos samlinger innen medievitenskap finner du i Georg Sverdrups Hus på Blindern.

Samlingene i Georg Sverdrups hus er stilt opp etter deweysystemet. I og med medievitenskapens tverrfaglighet er litteraturen innen ulike deler av faget oppstilt ulike steder i biblioteket.

Generelt er samfunnsvitenskapelig litteratur oppstilt i 2. etasje i Georg Sverdrups Hus, mens humaniora står oppstilt i 3. etasje .

Oppslagsverk/Referanseverk:

Disse er hovedsakelig stilt opp under signaturen Ref2 i 2. etasje og Ref3 i 3. etasje. Disse referansehyllene er merket med røde skilt. Referansebøkene er ikke til utlån, men det finnes i enkelte tilfeller også eksemplar i utlånssamlingene.

Filmer:

Bibliotekets samling av film står i lukket magasin (mag312) og må bestilles.

Plassering i lukket magasin:

En del av den eldre litteraturen står oppstilt i lukkede magasiner. De kan bestilles direkte i Oria-skjermen med låntakerID..

Tidsskrifter:

Siste årgang av trykte medievitenskapelige tidsskrifter er oppstilt alfabetisk under nummer 302.23 i 1. etasje. Årganger fra 1980- finner du stilt opp alfabetisk på tidsskriftets tittel i underetasjen. Tidsskrifter fra før 1980 er stilt opp i lukket magasin, og må bestilles via Oria-skjermen. 

Du kan også finne en del eldre utenlandsk litteratur fra før 1966 i bibliotekets gamle hovedkatalog (HK1)

Publisert 21. sep. 2010 12:01 - Sist endret 30. jan. 2019 09:18