Innlån av kringkastingsprogrammer (radio og fjernsyn) fra Nasjonalbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Oslo har avtale med Nasjonalbiblioteket som gjør det mulig for studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo å låne kopier av pliktavleverte radio- og fjernsynsprogrammer til forskning og dokumentasjon.

Tjenesten er gratis for inntil 5 programmer  på dvd. 
Utover dette tas det betalt etter prisliste. Les mer om tilbudet her.

Kopiene av kringkastingsmaterialet er ikke til hjemlån og må brukes i HumSam-bibliotekets multimediarom.
 

For nærmere spørsmål, kontakt Innlånskontoret i HumSam-biblioteket på e-post: h.b.utlan@ub.uio.no
 

Publisert 23. sep. 2010 10:04 - Sist endret 17. okt. 2018 11:16