Innlån av kringkastingsprogrammer (radio og fjernsyn) fra Nasjonalbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Oslo har inngått avtale med Nasjonalbiblioteket som gjør det mulig for studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo å låne kopier av pliktavleverte radio- og fjernsynsprogrammer til forskning og dokumentasjon.

Tjenesten er gratis for inntil 6 kutt på i alt inntil 3 timer pr. bruker. pr kalenderår
Utover dette tas betalt etter prisliste. Studenter får 50 % rabatt. Les mer om tilbudet her.

Kopiene av kringkastingsmaterialet er ikke til hjemlån og må brukes i HumSam-bibliotekets multimediarom.
 

For nærmere spørsmål, kontakt Innlånskontoret i HumSam-biblioteket, tlf.: 22844318, e-post: h.b.utlan@ub.uio.no
 

Publisert 23. sep. 2010 10:04 - Sist endret 3. mai 2016 13:42