Andre fagressurser

Publisert 23. sep. 2010 10:04

Universitetsbiblioteket i Oslo har inngått avtale med Nasjonalbiblioteket som gjør det mulig for studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo å låne kopier av pliktavleverte radio- og fjernsynsprogrammer til forskning og dokumentasjon.