Andre viktige databaser innan samfunnsøkonomi

Mange databaser har fleire nyttige funksjonar som redigerte nyhendebrev, nyhendemating, nettverkstenester og bibliometriske funksjonar.

Springerlink

Har store mengder med elektroniske bøker og tidsskrifter relevant for samfunnsøkonomi.

Norske og nordiske tidsskriftartikler (Norart)
Referanser til artiklar frå ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter frå 1980.

Centre for Economic Policy Research (CEPR)
Publiserer bøker, arbeidsnotater, nyhendebrev og konferanserapportar innan samfunnsøkonomi.

Social Science Research Network (SSRN)

Elektronisk bibliografi over ca. 300 000 arbeidsnotater innan samfunnsfag.

JSTOR
Arkivtilgang til over eitt tusen tidsskrifter fram til typisk 3-5 år sidan.

Proquest
Digitale doktoravhandlingar med gratis visning av dei fyrste 24 sidene.

NBER
National Bureau of Economic Research (NBER) er den største forskningsorganisasjonen innan samfunnsøkonomi i USA og utgir store mengder bøker, rapportar og arbeidsnotater.

 

Publisert 21. sep. 2010 11:57 - Sist endret 8. mars 2019 10:59