English version of this page

Fagside for samfunnsøkonomi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Artikkeldatabaser

Econlit
American Economic Association sin store elektroniske bibliografi over alle typer samfunnsøkonomisk litteratur.

ISI Web of Science
Siteringsdatabase for utvalde tidsskrifter.

World Bank eLibrary
Rapportar, tidsskrifter og arbeidsnotater frå Verdsbanken.

RePEc IDEAS
Bibliografiske database innan samfunnsøkonomi.

OECD iLibrary
Bøker, tidsskrifter, rapportar, arbeidsnotater og statistiske datamateriale frå Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Sciencedirect
Inneheld Elsevier sin tidsskriftdatabase ScienceDirect og siteringsdatabasen Scopus.

Oppslagsverk

The New Palgrave Dictionary of Economics Online
Klassisk samfunnsøkonomisk oppslagsverk.

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2015)
Inneheld ca. 4000 oversynartiklar innan samfunns- og åtferdsvitskap.

Handbooks in Economics
Klassisk handbok-serie innan samfunnsøkonomi med ca. 1000 oversynartiklar.

Oxford handbooks online
734 handbøker frå Oxford.

Factiva - Aviser internasjonalt/ nyhetsmedier

Kvar finn eg bøker innan samfunnsøkonomi i biblioteket?

Statistiske databaser

Comtrade
Sameinte nasjonars handelsstatistikk frå over 200 land.

Penn World Table
Nasjonalregnskapsdata og kjøpekraftsparitet omrekna til internasjonale prisar for 188 land i åra 1950 til 2004.

IMF eLibrary Data
Full tilgang til alle statistikkdatabaser frå Det Internasjonale Pengefondet, IMF.

World Bank Data Catalog
Fri tilgang til alle databaser frå Verdsbanken.

The World Wealth and Income Database (WID.world) (Alvaredo, Zucman, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty and Emmanuel Saez)

TITLON - Financial database
Nasjonal finansdatabase for høyere utdanning. Innlogging skjer når brukaren trykkjer på "FETCH DATA" i regnearket (makroer og redigering må tillatast). Bruk UIO brukarnamn og passord.

Nye bøker og innkjøp

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Kurs

Avtal veiledning via epost, så kan jeg gi kurs eller veiledning via Skype, Zoom, eller Microsoft Teams.

Tilgang heimenfrå

Få tilgang til bibliotekressursar når du ikkje er på UiOs nettverk.

Andre fagressurser

Alltop Economics
Nyheitsvarsling innan samfunnsøkonomi

Factiva
Ei stor internasjonal nyheitsdatabase

The Economist

Opptil ei veke embargo.

Financial Times

En måned embargo.

History of Economic Thought Website
Omfemjande vevside om økonomisk idehistorie forfatta av Gonçalo L. Fonseca.

Europa World Yearbook
Trykt utgåve av klassisk årbok over alle land i verda.

JEL Classification Codes Guide
Instruksjonar til emneordindeksering for forfattarar innan samfunnsøkonomi som også er nyttig for å finne gode søkjetermar.

The Guardian Data Store
God presentasjon av statistiske data, til dømes innan utviklingshjelp.

Browzine- Economics
Vel ut dine favorittidsskrifter med "My Bookshelf" og lag din personlege liste med "My Articles". Browsine er eit godt verkty for å bla seg mellom årgangar og nummer for å gjere seg kjent med profilen og temaene i dei ulike tidsskriftene.

 Klikkbar logo for Søk & Skriv
Søking, referering og skrivetips

Klikkbar logo for Akademisk skrivesenter
UiOs akademiske skrivesenter

Klikkbar logo for PhD on Track
Hjelpeside for deg som tar en doktorgrad


Klikkbar logo for For forskere
Alt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din