Andre viktige statistiske databaser

Eurostat Fri tilgang til alle data frå Europakommisjonens statistiske avdeling frå 1. oktober 2004.

International Data Base (IDB) Internasjonal database frå U.S. Census Bureau som inneheld demografiske og sosioøkonomisk data frå 227 statar og territorier.

Børsprosjektet Børsdatabasen er ei kjelde til finansielle marknadsdata på Norges Handelshøyskole. Studentar og tilsette utanom Norges Handelshøgskole må ta kontakt med den vitenskapelig assistenten  ved Børsprosjektet via e-post for registrering.

microdata.no – registerdata uten å søke Studentar og tilsette ved UiO får tilgang ved å sende epost til microdata@ssb.no  Kort retteleiingsvideo her.

Statistisk sentralbyrå Norske statistikkressursar.

Liste over statistiske byråer Nyttige lenker og brukartips til andre statistiske kjelder.

UN-Data Dei sameinte nasjonars datateneste.

Laborsta Internasjonal statistikk om arbeidslivet fra FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet, ILO.

IMD World Competitiveness Online IMD World Competitiveness Center fokuserar på korleis nasjonar og føretak styrar totaliteten av deira kompetanse for å oppnå høgare velstand.

Av microdata.no – registerdata uten å søke
Publisert 21. sep. 2010 11:57 - Sist endret 27. mai 2022 13:17