Samfunnsøkonomi i biblioteket

Bøkene i samfunnsøkonomi står hovudsakeleg oppstilt på Deweynummer frå og med 330 til og med 339 i andre etasje i Georg Sverdrups hus. Tverrfaglege bøker om samfunnsøkonomi kan stå på heilt andre nummer dersom bøkene er mindre enn 50 prosent samfunnsøkonomi. Difor så vil svært mykje litteratur relevant for samfunnsøkonomi vere spreidd over store delar av biblioteket.

Publisert 21. sep. 2010 11:57 - Sist endret 3. mai 2016 13:45