EndNote

Ved hjelp av EndNote kan man bygge opp en personlig referansedatabase, og overføre referanser til tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Referansene kan automatisk settes opp i APA-stilen.

Site licence, tilgang til programvaren EndNote
Alle studenter og ansatte ved UIO får tilgang til EndNote på nettsiden Tilgang til Endnote.

Hjelpesider til EndNote
EndNote X7 - en introduksjon / Universitetsbiblioteket i Bergen
Universitetsbiblioteket i Oslos ressursside for EndNote
EndNotegruppa på Facebook
Importering av norsk APA-stil i EndNote

Kurs i EndNote
Universitetsbiblioteket holder kurs i EndNote rettet mot masterstudenter og forskere.
 

Publisert 10. feb. 2010 10:18 - Sist endret 3. mai 2016 13:45