English version of this page

Fagside for psykologi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Søk i fagdatabaser

 • PsycINFO
  Psykologidatabase med referanser til hovedsaklig artikler, men også noe bøker, bokkapitler og avhandlinger (Dissertations). Databasen lages av American Psychological Association
 • Google Scholar
  Søk i Google Scholar etter bestemte artikler og/eller forskere. Søker i fulltekst.
 • MEDLINE (tilsvarer gratisversjonen PubMed)
  Medisinsk database med detaljert emneordsystem MESH. 
 • Scopus
  Stor, tverrfaglig database. Velg Scopus-delen for å se kun fagfellevurderte tidsskrifter (med h-indeks og statistiske verktøy). Science Direct inneholder også oppslagsverk (fra Elsevier).
 • PubPsych
  Søkeverktøy som dekker ni forskjellige psykologirelaterte databaser (ikke PsycINFO)
 • Web of science 
  Stor, tverrfaglig database med referanser til artikler og bøker. Basen har avanserte funksjoner for siteringssøk. Se tidsskrifters impact factor i Journal Citation Reports
 • NSD Publiseringskanaler
  Søk opp tidsskrifter i Kanalregisteret for å se hvilket faglig nivå de er vurdert på i det norske akademia. 
 • PsycBOOKS
  American Psychological Association's base med e-bøker.
 • PsycTHERAPY
  American Psychological Association's base med en rekke filmede terapisesjoner.
 • SAGE Research Methods
  Elektroniske oppslag om ulike typer forskningsmetodologi samlet fra mer enn 600 bøker, artikler og oppslagsverk utgitt av SAGE forlag.

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i:

 

Tidsskrifter

Tidsskrifter finnes i både trykt og elektronisk form og søkes opp på tittel i Oria. Se også:

Andre fagressurser

Klikkbar logo for Søk & Skriv
Søking, referering og skrivetips

Klikkbar logo for Akademisk skrivesenter
UiOs akademiske skrivesenter

Klikkbar logo for PhD on Track
Hjelpeside for deg som tar en doktorgrad


Klikkbar logo for For forskere
Alt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din