Tidsskrifter

Norske og nordiske generelle tidsskrifter

Tidsskrift for Norsk psykologforening
Impuls. Utgitt av Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Psykologisk tidsskrift
Nordisk psykologi (1949-2005). Fortsetter som: Nordic Psychology (2006- )
Scandinavian journal of psychology

Review-tidsskrifter (oversiktsartikler)

Annual review of clinical psychology
Annual review of psychology
American psychologist
Current directions in psychological science
Developmental Disabilities Research Review
Developmental Review
European review of social psychology
International review of industrial and organizational psychology
Nature reviews / Neuroscience
Personality and social psychology review
Psychological bulletin
Trends in cognitive sciences
Trends in neurosciences

Bokanmeldelser

Psyccritiques. APA Review of Books

Søk ellers etter tidsskrifter i Oria. Velg Tidsskrifter under Materialtyper på menyen til venstre.
Vær oppmerksom på at psykologi har en stor andel av sine tidsskrifter i fulltekst på nettet.


 

Publisert 8. jan. 2007 14:11 - Sist endret 3. mai 2016 13:45