English version of this page

Fagside for teologi

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Ole Jakob Løland

Fagansvarlig for teologi
HumSam-biblioteket

Artikkelbaser i teologi & religion

 • ATLA Religion Database with ATLASerials
  Den viktigste religionsfaglige basen, med referanser til 1 mill artikler i tidsskrifter og flerforfatterverk, og 300 tidsskrifter i fulltekst, løper fra 1949
 • IxTheo - Index Theologicus
  Viktig tysk religionsfaglig base for artikler i tidsskrifter og flerforfatterverk, løper fra tidlig på 1980-tallet
 • Index Religiosus
  Artikler i tidsskrifter og flerforfatterverk, er god på kirkehistorie og dogme/teologihistorie
 • R&TA - Religious & Theological Abstracts
  Tidsskriftartikler i teologi og religion fra mer enn 500 tidsskrifter, løper fra slutten av 1950-tallet
 • NORART
  Nasjonalbibliotekets database for norske og nordiske tidsskriftartikler

Digitale tekstsamlinger i teologi & filosofi

Bokbaser

 • Dewey emnesøk i ORIA UBO's emneregister til Dewey klassifikasjon, meget nyttig for å finne bøker til et emne
 • HKI
  UBO's katalog over eldre utenlandsk litteratur, mottatt før 1966
 • UTEOLs lille katalog
  Katalog over trykte studentoppgaver ved Det teologiske fakultet skrevet før 2014. Fra 2014 finnes oppgavene kun i digital form i DUO

Kurs

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?


Søking, referering og skrivetips


UiOs akademiske skrivesenter


Hjelpeside for deg som tar en doktorgradAlt du trenger for å komme dit du vil med forskningen din