English version of this page

Fagside for engelsk språk, litteratur og områdestudier

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Kontakt

Bibliotekskataloger

Emnesøk

Søk etter litteratur om ulike emner med utgangspunkt i emneordlister:

Nye bøker og innkjøp

Ordbøker på nett

Tidsskrifter

De viktigste fagtidsskriftene i biblioteket

Referansestiler

Kurs

biblioteket tilbyr kurs i databasesøking integrert i emner på ENG og NORAM. Andre som ønsker veiledning er velkommen til å kontakte fagansvarlig.

Tilgang hjemmefra

Få tilgang til bibliotekressurser hjemmefra eller på reise.

Send innkjøpsforslag

Har du et forslag til innkjøp av bøker, tidsskrifter, databaser?

Utstillinger